• Motion angående bostadsbyggande

  Motion angående bostadsbyggande i Habo kommun, med särskild hänsyn till behov av bostäder för nyanlända.

  Behovet av bostäder för nyanlända flyktingar har blivit akut i Sverige och trycket ökar också på oss i Habo att bidra. Vi står inför utmaningen att snabbt få fram lämpliga bostäder till ett överkomligt pris, som innebär ett effektivt användande av de pengar vi har tillgång till.

  Habo kommun är inte ensam om att stå inför dessa utmaningar. En idé som förekommer för att prövas på andra platser är möjligheten för kommunen att erbjuda kostnadsfria lån till villaägare som vill bygga Attefallshus eller inreda en extra lägenhet i den egna bostaden, mot villkoret att kommunen får inkvartera flyktingfamiljer där till dess att lånet betalat sig. Denna idé kan också varieras genom exempelvis möjligheten för kommunen att sluta avtal med privata fastighetsägare även utan det kostnadsfria lånet. D.v.s. en fastighetsägare som själv vill stå för kostnaden för bygget och på så sätt kunna inleda kortare kontrakt med kommunen kan göra det och ändå ha tryggheten att kommunen garanterar hyresgäster för en angiven tid.
  Det finns flera aspekter att utreda för att komma fram till om detta är en idé som passar för Habo. Men vi i Kristdemokraterna ser många positiva argument för en lösning i linje med denna.

   • Det är en kostnadseffektiv lösning i jämförelse med att behöva hyra bostäder från andra privata aktörer och det är en mer långsiktig lösning än provisoriska bostäder som kan bli svåra att använda när flyktingkrisen är över.
   • Fler Attefallshus eller små, privata lägenheter ökar på sikt möjligheterna för ungdomar att hitta sitt första boende i Habo och blir alltså en vinst som sträcker sig längre än de första år då de används för flyktingfamiljer.
   • Ett Attefallshus på en villatomt som inte hyrs ut som bostad kan bli en fin gäststuga eller användas för familjers egna behov efter de år som kommunen använder den och lånet betalats av. Det skulle inte innebära samma belastning för kommunen, som exempelvis tomma lägenhetskomplex eller hastigt uppbyggda enkla boenden skulle riskera att göra.
  • Det finns goda möjligheter att ett Attefallshus även skulle kunna fungera som utslussningsboende för ensamkommande barn som passerat 18-årsdagen. Kanske i kombination med social samvaro och stöd från familjen som hyr ut.
   Det skulle verka positivt för integrationen i Habo då det ökar möjligheten för kommunens invånare att mötas i jämförelse med om alla nyanlända samlas i ett enda område eller huskomplex.

   

  Vi föreslår därför kommunfullmäktige:

  att snarast besluta om ett samarbete med fastighetsägarna för att få fram bostäder för nyanlända i linje med ovanstående idé, som innefattar att få igång byggnation av Attefallshus och lägenheter i anslutning till privatägda bostäder.

  För Kristdemokraterna i Habo

  Terése Svensson                  Hans Jarstig                               Marie Lindholm