Ge elever i Halland fler val!

Vi har idag ett samhälle med en kunskapssyn där olikheter i skolan inte alltid tillåts. Elever, som har lättare för praktiska kunskaper, får ofta en tuffare skolgång jämfört med dem som har lättare för teoretiska ämnen. Det behövs ett ytterligare val till gymnasieutbildning, där praktiska kunskaper står mer i fokus än i dagens utbildning.

Bild yrkesgymnasie

Halland har en stark tillväxt bland företag inom olika områden, som om några år kommer att stå utan arbetskraft om inte fler ungdomar kommer ut med rätt utbildning. Under vår tid i regeringen har vi tillsammans med alliansen fortsatt satsa på gymnasieskolan för att öka möjligheterna till jobb efter avslutade studier, en mycket viktig satsning i rätt riktning för hela Halland.

Vi tror därför det behövs ytterligare en möjlighet i gymnasievalet och vill därför införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning, där ett frivilligt tredje år kan läsas in i efterhand.
Det finns motståndare till detta, som tycker att alla ska ha samma utbildning upp till

gymnasiet. Vi ser till verkligheten. Kristdemokraterna sätter fokus på varje enskild persons kunskaper och möjligheter för att lyckas med utbildning, som leder till ett arbete. En individs teoretiska svagheter ska inte förhindra framtida arbete och att lyckas i skolan.

Avgörande för ett yrkesförberedande gymnasieprogram är praktiktiden och starkare koppling till företagen. Forskning visar på att kopplingen mellan skola och arbetsliv är avgörande, inte minst för dem, som redan har svag anknytning till arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen äger rum på arbetsplats och att antalet veckor ökar. För att motivera företag att ta emot praktikanter föreslår vi kompensation via skatteavdrag för att täcka ökade kostnader.

Vi vill inte bara ha fler unga i arbete utan också fler unga på rätt arbete.

Lars Gustafsson Riksdagsledamot (KD), Laholm
Larry Söder Riksdagskandidat (KD), Kungsbacka
Daniel Bernhardt Riksdagskandidat (KD), Falkenberg

 

Minska arbetslösheten i Halland.

Idag 14/1 kan vi utifrån en undersökning gjord av arbetsförmedlingen höra att arbetslösheten i Sverige minskar. I Halland ser har vi en låg arbetslöshet i norra delarna i länet medan de är högre i de södra delarna.

Kristdemokraterna Arbetslöshet

Det är framförallt de som står långt ifrån marknaden vi Kristdemokrater vill stödja och vill genomföra  därför införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning.

  • Vi vill införa ett yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag. Ett frivilligt tredje år kan läsas in i efterhand.
    Vad tycker du? Kommentera gärna!

Forskning visar på att kopplingen mellan skola och arbetsliv är avgörande, inte minst för de som redan har svag anknytning till arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen äger rum på arbetsplats och att antalet veckor ökar. För att motivera företag att ta emot praktikanter föreslår vi kompensation via skatteavdrag för att täcka ökade kostnader.

Sverige- världens bästa land att växa upp i :
http://www.kristdemokraterna.se/Global/Rapporter_Och_Dokument/Sverige%20-%20varldens%20basta%20land%20att%20vaxa%20upp%20i.pdf

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Hur får våra unga ihop det?

Hur får våra unga ihop det?

Att ta klivet in i vuxenvärlden är inte alltid så enkelt. Drömmar
möter verklighetens krav och förutsättningar. För att få en så
bra start som möjligt är det viktigt att känna att man bidrar,
är behövd och får stöd från omgivningen. Vi kristdemokrater vill därför:

  •  Sänka trösklarna till ett första jobb.
  • Införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaron.
  •  Införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning.
  • Ett yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag.
  • Förbättra ekonomin för studenter. Avskaffa inkomsttaket som begränsar studiebidraget om man arbetar vid sidan av studierna.
  •  Arrangera fler studentbostäder.
  • Förenkla regelverket så att unga får råd att bo, låt universitet och högskolor få erbjuda studentboende samt inför ett avdragsgillt bosparande för unga.

Så kan våra unga få ihop det! Vad tycker du om förslagen? Diskutera gärna! 

#svpol #kd14 #utbildpol #bopol #arbpol #jobbpol #hurfårungaihopdet

1549506_10151860000988365_1754926012_n

Nu går tåget!

Hej och välkommen till Kristdemokraterna Halland! – För ett samhälle som värnar om alla människor.

Nu har det så kallade supervalåret börjat med val till alla nivåer. Här kan du hitta information om vår politik, företrädare och olika evenemang eller platser vi kommer befinna oss på under året.

Valåret 2014

image