• Sjukvården i Halland får 59,6 miljoner ur vårt förslag kömiljarden!

  Bidragsbeloppen till landstingen, för hur de hållit vårdköerna korta under 2013, offentliggjordes i veckan. En av de saker vi Kristdemokrater genomfört under mandatperioden.

  I december hade 97 procent av alla hallänningar (Riket: 87 procent) som kom på nybesök till sjukhusen inte behövt vänta mer än 90 dagar, gränsen för den så kallade lagstadgade vårdgarantin. För de som kom till operation nåddes motsva...

 • Idag besöker Mats Odell Stenhuggeri i Kungsbacka!

  Idag besökte Mats Odell Stenhuggeriet i Kungsbacka för att prata framtid och få vetskap om de utmaningar branschen står inför. En EU-marknad som blir alltmer öppen och en ökad konkurrenskraft är viktiga faktorer.

  Vill du veta mer, kontakta: Simon Olsson Valombudsman Halland 073- 811 32 53

 • Välkommen till föredrag av Lars Adaktusson!

  EU och företagande 3 Mars – Klockan 13:00 Vi inbjuder till en träff med Lars Adaktusson, kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, som kommer att berätta om sina erfarenheter från ett Europaperspektiv kopplat till företagande. Lars Adaktusson är en välkänd journalist med stor erfarenhet i Europafrågor. Många företagsfrågor rör EU och inre marknaden och påverkar förutsättningar för företag och arbetstillfällen i Halland.  Anförandet börjar kl. 12.00 för inbjudna företagare och klockan 13....
 • Bygg ett Attefallshus!

  Vi gör det enklare att bygga! Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger Stefan Attefall.

  Det nya ”Attefallshuset” innebär en ny bostadsform – ett komplementbostadshus- som s...