Sjukvården i Halland får 59,6 miljoner ur vårt förslag kömiljarden!

Skolaniklasmatsson-till-web

Bidragsbeloppen till landstingen, för hur de hållit vårdköerna korta under 2013, offentliggjordes i veckan. En av de saker vi Kristdemokrater genomfört under mandatperioden.

I december hade 97 procent av alla hallänningar (Riket: 87 procent) som kom på nybesök till sjukhusen inte behövt vänta mer än 90 dagar, gränsen för den så kallade lagstadgade vårdgarantin. För de som kom till operation nåddes motsvarande mål till 98 procent (Riket: 88 procent).

– Generellt sett ligger vi fortfarande väldigt bra till. Mer än åttio procent av våra patienter får vård inom 60 dagar, som är den garantitid vi själva försöker hålla i Halland, säger Carina Werner, vårdgarantihandläggare vid Region Halland.

Vi har med detta förslag kunnat minskat köerna och därmed också ökat kvalité och tillgänglighet för invånarna i Halland. Vi behöver också arbeta med att utveckla vården på andra område och se till att antalet platser ökas på sjukhusen i Halland.

Vi hoppas på fler mandat i Landstingsfullmäktige för att genom kristdemokratisk värdegrund ge förutsättningar för en sjukvård med god kvalité och nöjda patienter.

Niklas Mattsson (KD)
Toppkandidat Landstinget Halland

 

Idag besöker Mats Odell Stenhuggeri i Kungsbacka!

Mats-Odell besökIdag besökte Mats Odell Stenhuggeriet i Kungsbacka för att prata framtid och få vetskap om de utmaningar branschen står inför. En EU-marknad som blir alltmer öppen och en ökad konkurrenskraft är viktiga faktorer.

Vill du veta mer, kontakta:
Simon Olsson
Valombudsman Halland
073- 811 32 53

Välkommen till föredrag av Lars Adaktusson!

Lars_Adaktusson_9911_b

EU och företagande 3 Mars – Klockan 13:00

Vi inbjuder till en träff med Lars Adaktusson, kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, som kommer att berätta om sina erfarenheter från ett Europaperspektiv kopplat till företagande. Lars Adaktusson är en välkänd journalist med stor erfarenhet i Europafrågor. Många företagsfrågor rör EU och inre marknaden och påverkar förutsättningar för företag och arbetstillfällen i Halland. 

Anförandet börjar kl. 12.00 för inbjudna företagare
och klockan 13.00 är det även öppet för allmänheten.
Efter anförandet ges utrymme för frågor.
Träffen hålls i Teatersalongen i Laholm den 3 mars.

Välkomna! Lars Gustafsson, Riksdagsledamot, Ordförande Kristdemokraterna Halland

Bygg ett Attefallshus!

Attefallshus
Vi gör det enklare att bygga!

  • Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger Stefan Attefall.

Det nya ”Attefallshuset” innebär en ny bostadsform – ett komplementbostadshus- som ska kunna uppföras utan krav på bygglov. Till skillnad från dagens friggebodar ska Attefallshuset också kunna användas som permanentbostad. Med förslaget kan Attefallshuset byggas upp till 25 kvadratmeter och en villaägare kan till och med bygga både en friggebod och ett Attefallshus på samma tomt. Dessutom får man bygga ut sitt hus med hela 15 kvadratmeter och inreda en helt ny bostad, till exempel i källaren. Det blir mycket ny yta som villaägarna redan till sommaren kan bygga utan bygglov.

Läs mer om förslagen:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/233400

http://www.svt.se/nyheter/val2014/bygglov-for-utbyggnader-pa-15-kvm-ska-slopas

Vad tycker du? Kommentera gärna.
#svpol #kd14 #bopol #attefallshus #dinröst