Nu närmar sig EU-Valet med stormsteg, 25 Maj!

Lars adaktusson EU
EU är ett fantastiskt redskap! Tack vare unionen kan vi i dag tackla frågor som är för stora för att kunna lösas av enskilda länder. Därför bör vi samarbeta kring gränsöverskridande utmaningar som mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel.

När det gäller annan politik är grundregeln att politiska beslut som regel ska fattas så nära de berörda som möjligt.

Vi kristdemokrater säger därför nej till ökad överstatlighet, samtidigt som vi stöttar EU-samarbetet och jobbar för ett ökat EU-förtroende.

Vi vill skicka Lars Adaktusson som kommer se till att det blir rätt agenda i Bryssel!

Rättagenda

 

Vårpropositionen KD – Larry Söder

Satsningar på skola och förskola

Kristdemokraterna tillsammans med övriga alliansen har idag lagt fram sin vårproposition. Det kan ibland vara svårt att få reda på vad som varje enskilt parti är mest stolt över, så därför så tänkte jag lista några saker vi Kristdemokrater är väldigt nöjda med.

Förstärkt förskola
Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. En bra förskola stärker familjernas trygghet.

Vi som Kristdemokrater ser en fara i att förskolegrupperna är så stora som de är på sina håll. Det är givetvis varje enskild kommun som beslutar men att barn känner oro, stress och otrygghet i allt för stora barngrupper är uppenbart. Det är för oss viktigt att varje barn blir sedda och får den uppmärksamhet som behövs under en dag och allt för stora barngrupper är ett hinder i det.

125 miljoner kronor årligen, tillförs mellan 2015 och 2017. Detta förutsätter att man i varje kommun tar en diskussion kring hur stor får en barngrupp vara och tillskjuter medel kring för det.

Tidiga insatser i grundskolan
Att man vågar satsa medel i de yngre åldrarna för att de skall en så bra start i skolan som möjligt är otroligt viktigt. Man avhjälper många av de problem som är uppenbara när de är yngre och som kommer bli ett stort problem för att nå målen i de äldre åldrarna. Vi Kristdemokrater ser att en satsning på de lägre åldrarna i skolan är nödvändig för att fler skall nå målen, öka självkänslan hos eleverna och att många års oro hos en enskild elev kan tas bort.

 Finansiering genom höjd skatt på alkohol och tobak
Alla olika reformer och satsningar kostar givetvis pengar. En ökad skatt på alkohol och tobak är nödvändig för att göra dessa satsningar. Detta är även ett led i folkhälsoarbetet.

Larrysoder