Hus utan byggnadslov underlättar människors vardag

Attefall

– Vi hjälper människor att lösa sina vardagsproblem. Det innebär att man får bygga till ett nytt hus på sin tomt. Man får också inreda en del av sin bostad som en separat lägenhet och man får också inrätta två takkupor. Det är en rad olika frihetsreformer för vanliga människor, säger Stefan Attefall med anledning av riksdagens beslut att säga ja till regeringens proposition.

 

 AttefallshusFrån och med den 2 juli är det möjligt att bygga ett extrahus om maximalt 25 kvadratmeter på tomten utan att ansöka om bygglov. Till skillnad från dagens friggebodar ska huset kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

För den som vill dela upp arean i två hus i stället för ett är det fullt möjligt att till exempel bygga en bostad på 20 kvadratmeter och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Dock kommer komplementbostadshuset att förutsätta en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs precis som tidigare grannarnas godkännande.

Förutom komplementbostadshuset genomförs en rad andra reformer för att underlätta byggandet för privatpersoner.

  • En tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får göras på en- och tvåbostadshus utan krav på bygglov.
  • Det blir möjligt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, till exempel i källarplanet, utan bygglov.
  • Varken bygglov eller anmälan krävs för att på en- eller tvåbostadshus göra högst två takkupor som inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Stefan Attefall                                                                                               Larry Söder
Civil- och Bostadsminister                                                                          Riksdagskandidat