• Förslag för en bättre integration

    För att kunna ge skydd till människor som flyr undan krig och förföljelse måste vi ta oss an de utmaningar som flyktingmottagandet innebär. De förslag jag presenterar i dag värnar asylrätten, minskar kostnaderna för invandringen och skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd genom att fler bidrar.

    Bilderna blir nästan omöjliga att ta in. Halshuggningar. Pojkar med vapen. Drunknade i Medelhavet. Mammor och pappor som bär på blodiga barn. Jag tänker att de borde gråta mer. Både mam...