Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna

73275

En enig valberedning föreslår Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna.
– Jag är oerhört glad och tacksam för det förtroende som de kristdemokratiska medlemmarna och valberedningen har gett mig, säger Busch Thor.

Valberedningen kallade till presskonferens under fredagen för att meddela sitt beslut.

– Jag har idag glädjen att meddela att valberedningen enhälligt beslutat att föreslå Ebba Busch Thor till ny partiledare för Kristdemokraterna. Hon är en klok, kompetent och kunnig kristdemokrat, säger valberedningens ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren.
– Med ett starkt och brett stöd över hela landet kommer hon att bli en utmärkt kapten för den kristdemokratiska skutan.

Valberedningen fortsätter nu sitt arbete med att ta fram presidium och partistyrelse inför det extra rikstinget den 25 april i Stockholm, där valen till partiledare och övriga funktioner ska ske.
– Det är ett fantastiskt uppdrag att med 21 000 kristdemokrater bidra till en starkare kristdemokratisk röst och öka familjers inflytande, säger Ebba Busch Thor.

God stämning på Vårstämman !

Kristdemokraterna i Halland har haft sin Vårstämma den 14 mars i Falkenberg med ca 35 deltagare. Tillsammans med distriktsordf. Lars Gustafsson och den i april nytillträdde riksdagsmannen för Halland Larry Söder ställer sig stämman sig bakom följande uttalande

”Kristdemokraterna har under de åtta åren i regeringsställning i Alliansen drivit fram fem skattesänkningar för pensionärer på sammanlagt 16,5 miljarder kronor. En historisk bedrift för landets pensionärer!

Kristdemokraterna måste fortsätta att arbeta för lägre skatt för penionärer med särskilt fokus på dem med låga pensioner. Målet är att skillnaden i beskattningen mellan förvärvsarbetande och pensionärer fasas ut.”

Man kunde känna att distriktet är väldigt engagerade inför framtiden. Ny riksdagsledamot genom Larry Söder, Ny Partiledare genom Ebba Busch, Ny partistyrelse samt nya stadgar och reviderat principprogram….. Väldigt bra förutsättningar för ett bättre val 2018.

varstamma15