Svenska Mjölkbönder behövs

Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom är det på den globala marknaden som problemen ligger med en allt högre produktion. En ökning som inte marknaden sväljer. Tillgången är således för närvarande högre än efterfrågan. Detta leder till lägre ersättningar till mjölkproducenterna, något som långsiktigt kan komma att slå ut många mjölkproducenter i Sverige.
För mig är det viktigt att vi har en stark jordbruksnäring och vår självförsörjinngsgrad inte går ned mer.
Jag är beredd att betala en krona mer för mjölken för att Svenska bönder skall få en krona mer i ersättning. Detta för att vi skall kunna ha kvar en del av de mjölkbönder som nu funderar på att lägga ned. Det är väl det som krävs av oss för att kunna ha kvar svensk jordbruk. Att vi som konsumenter aktivt väljer svenska varor samt är beredda att betala det lilla extra det kan kosta.

 

Larry Söder/ Riksdagsledamot

Motverka att svenska medborgare medverkar i extrema terrororganisationer!

Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar dem ingen roll.
Det är obegripligt att människor frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns.
Vi som Kristdemokrater vill förstärka det förebyggande arbetet, som man aldrig hamnar i denna situation. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg för att kunna säkra bevis.
Medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.
Dagens förändrade hotbild kräver att lagstiftningen förändras för att förhindra terrorism.

Larry Söder/ Riksdagsledamot

Ta Hårdare tag mot villainbrotten

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Kränkningen som ett inbrott i hemmet innebär måste tas på större allvar. Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits. Många påverkas under lång tid efter inbrottet, upplever rädsla för upprepade inbrott, otrygghet i hemmet och en känsla av att inte vara riktigt hemma i sitt eget hem.
Vi i Halland har jobbat med grannsamverkan som hjälper till att hålla detta brott nere, men tyvärr räcker det inte. Vi måste se över straffskalan så den står i paritet till det som den skadar för den som blir utsatt.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Därmed skulle straffskalorna bli högre och det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet i dag. Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen men ännu har vi inte sett några förslag på lagändringar från regeringen.

Att utsättas för brott innebär en stor inskränkning av friheten och tryggheten. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Detta är ett viktigt steg i riktningen att göra samhället tryggare.

Larry Söder / Riksdagsledamot

Höja arbetsgivaravgiften för unga slår givetvis mot de yngre !

En höjd arbetsgivaravgift för ungdomar kommer slå mot de ungdomar som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Det är känt att det är svårt att få sitt första jobb och en lägre arbetsgivaravgift för ungdomar har gjort det lättare att få sin förata anställning. En möjlighet som nu regeringen tar bort.

Det slår inte bara mot ungdomar utan även mot företag och slår undan för privata företag i de mjuka områdena. Staten kompenserar kommuner för de ökade kostnaderna, men de företag som skall konkurrera får inte den kompensationen. Detta snedvrider konkurrensen och slår undan för en del företag.

Det mest spännande är att en feministisk regering som man kallar sig. Slår mot de företagare som i högre grad än i andra brancher är kvinnor, det vill säga vård och omsorg.
Detta går i samma linje där man vill ta bort valfriheten för människor. Inte bara inom vård och omsorg utan även inom familjepolitiken där man nu tar bort Vårdnadsbidrag och inför en tredje pappamånad.

Sverige behöver en regering som ser till valfriheten och låter varje gemenskap fatta sina beslut.

Larry Söder / Riksdagsledamot