• Nya regionerna

    Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till.

    Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom mot medborgarens vilja. Att nuvarande regeringen anser sig veta bättre än medborgaren vet vi sen innan, men övriga borde kunna se i ett perspektiv av vad medborgaren vill. Halland har god utveckling och kan inte se att en större r...

  • Andreas Carlson på besök

    Gruppledare Andreas Carlson på besök i Halland måndagen den 7 mars. Vi hann med besök hos Polisen, Socialtjänsten samt temakväll med medlemmar. Stor diskussion kring socialtjänst och polisens situation i Halland.