• Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

    Jag känner en stor oro för utvecklingen i vårt land.

    Det är inte den ekonomiska utvecklingen jag främst pratar om utan den etiska och om värderingar i vårt samhälle. De grundläggande värderingarna som har byggt upp vårt samhälle utmanas på många olika sätt.

    Regeringen tar inte problemen på allvar och förstår inte krisens orsaker och de konsekvenser som kan bli. Deras kompass verkar snurra runt, runt och peka än hit och än dit. Det beror på att den arbetsmoral, pliktkänsla och de...