Handlingsplan Region

En bra vård kräver rätt förutsättningar!
Framtidens sjukvård har en del stora utmaningar. Därför vill Kristdemokraterna i Halland slå vakt om följande områden de kommande åren.

Det ska finnas två akutsjukhus i Halland. Med det menar vi att man ska kunna bli omhändertagen akut på båda sjukhusen, men det är inte möjligt att ha alla specialiteer pniklasmatsson-till-webå flera platser. För att få bästa kvalitet och säkerhet måste vissa saker göras på ett ställe. Det är viktigt att vården för de äldre finns nära, därför ska det finnas medicinavdelningar på båda sjukhusen där de äldre får ett bra omhändertagande.

Barn och unga med psykisk ohälsa ska snabbt få den vård de behöver.  Det får aldrig uppstå glapp i kedjan mellan skolhälsovård, vårdcentral och barn- & undomspsykiatrin. De ungas problem måste tas på allvar och de ska mötas med respekt. Så länge det finns unga som begår självmord så finns det mer att göra.

Medarbetarnas hjärtan och händer är den viktigaste resursen i vården. Därför måste vi se till att de har bra arbetsmiljö och rimlig löneutveckling. Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser så det inte blir överbeläggningar och för hög belastning på personalen.  Kristdemokraterna anser att sjuksköterskor ska ha bra möjlighet till vidareutbildning, med liknande villkor som ST-läkare.

Vård på dina villkor
Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor – alla har rätt till likvärdig vård. Stor medicinsk expertis ska kombineras med ett gott bemötande.

Det finns tillfällen i livet när ett bra bemötande är extra viktigt. Den som besöker vårdcentralen eller sitter på akuten känner sig ofta både orolig och utlämnad. Därför måste möten med vården alltid präglas av värdighet och medmänsklighet.

Vården måste också utgå från människors olika behov och erfarenheter. Två patienter med liknande besvär eller sjukdomsförlopp har rätt till samma medicinskt relevanta vård men ska samtidigt bemötas utifrån sina egna förutsättningar. Två tonåringar med ätstörningar kan ha olika behov av hjälp. Två cancerpatienter i palliativ vård likaså.

Nyttoaspekter och materiella värden får aldrig bli viktigare än människan själv. En röst på Kristdemokraterna i Region Halland är en röst för människovärde och etik i vården.

Niklas Mattsson Regiongruppledare och Regiongruppen Kristdemokraterna