Kontakt

Vid kontakt :

Ordförande  Lars Gustafsson , lars.gustafsson@kristdemokraterna.se
Vice, ordförande  Ulrika Högstrand, ulrika.hogstrand@kristdemokraterna.se
Gruppledare Region Halland  Niklas Mattsson ,Kungsbacka, niklas.mattsson@kristdemokraterna.se
Riksdagsledamot Larry Söder, Kungsbacka,  larry.soder@kristdemokraterna.se

Rikstinget 2017
Delegationen tilll Rikstinget 2017