”Rysslands agerande är ett brott mot internationell lag” – Hägglund

Det ryska agerandet i Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt!
– Än en gång hörs ljudet av vapenskrammel i Europa. Det är en påminnelse om att det vi ofta idag tar för givet – fred, frihet och demokrati – är något som måste försvaras om och om igen. Det ryska agerandet är ett flagrant brott mot internationell rätt, och utgör en allvarlig kränkning av en annan stats självständighet och territoriella integritet. Länderna måste nu komma överens om en fredlig lösning och de ryska trupperna återvända till sina baser.
Det säger Göran Hägglund i en kommentar till händelserna i Ukraina.‪#‎svpol‬ ‪#‎kd14‬ ‪#‎ukraina‬ ‪#‎folkrätt‬ ‪#‎krim‬ ‪#‎eupol‬ ‪#‎dinröst‬Ukraina

Sjukvården i Halland får 59,6 miljoner ur vårt förslag kömiljarden!

Skolaniklasmatsson-till-web

Bidragsbeloppen till landstingen, för hur de hållit vårdköerna korta under 2013, offentliggjordes i veckan. En av de saker vi Kristdemokrater genomfört under mandatperioden.

I december hade 97 procent av alla hallänningar (Riket: 87 procent) som kom på nybesök till sjukhusen inte behövt vänta mer än 90 dagar, gränsen för den så kallade lagstadgade vårdgarantin. För de som kom till operation nåddes motsvarande mål till 98 procent (Riket: 88 procent).

– Generellt sett ligger vi fortfarande väldigt bra till. Mer än åttio procent av våra patienter får vård inom 60 dagar, som är den garantitid vi själva försöker hålla i Halland, säger Carina Werner, vårdgarantihandläggare vid Region Halland.

Vi har med detta förslag kunnat minskat köerna och därmed också ökat kvalité och tillgänglighet för invånarna i Halland. Vi behöver också arbeta med att utveckla vården på andra område och se till att antalet platser ökas på sjukhusen i Halland.

Vi hoppas på fler mandat i Landstingsfullmäktige för att genom kristdemokratisk värdegrund ge förutsättningar för en sjukvård med god kvalité och nöjda patienter.

Niklas Mattsson (KD)
Toppkandidat Landstinget Halland

 

Idag besöker Mats Odell Stenhuggeri i Kungsbacka!

Mats-Odell besökIdag besökte Mats Odell Stenhuggeriet i Kungsbacka för att prata framtid och få vetskap om de utmaningar branschen står inför. En EU-marknad som blir alltmer öppen och en ökad konkurrenskraft är viktiga faktorer.

Vill du veta mer, kontakta:
Simon Olsson
Valombudsman Halland
073- 811 32 53

Välkommen till föredrag av Lars Adaktusson!

Lars_Adaktusson_9911_b

EU och företagande 3 Mars – Klockan 13:00

Vi inbjuder till en träff med Lars Adaktusson, kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, som kommer att berätta om sina erfarenheter från ett Europaperspektiv kopplat till företagande. Lars Adaktusson är en välkänd journalist med stor erfarenhet i Europafrågor. Många företagsfrågor rör EU och inre marknaden och påverkar förutsättningar för företag och arbetstillfällen i Halland. 

Anförandet börjar kl. 12.00 för inbjudna företagare
och klockan 13.00 är det även öppet för allmänheten.
Efter anförandet ges utrymme för frågor.
Träffen hålls i Teatersalongen i Laholm den 3 mars.

Välkomna! Lars Gustafsson, Riksdagsledamot, Ordförande Kristdemokraterna Halland

Bygg ett Attefallshus!

Attefallshus
Vi gör det enklare att bygga!

 • Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger Stefan Attefall.

Det nya ”Attefallshuset” innebär en ny bostadsform – ett komplementbostadshus- som ska kunna uppföras utan krav på bygglov. Till skillnad från dagens friggebodar ska Attefallshuset också kunna användas som permanentbostad. Med förslaget kan Attefallshuset byggas upp till 25 kvadratmeter och en villaägare kan till och med bygga både en friggebod och ett Attefallshus på samma tomt. Dessutom får man bygga ut sitt hus med hela 15 kvadratmeter och inreda en helt ny bostad, till exempel i källaren. Det blir mycket ny yta som villaägarna redan till sommaren kan bygga utan bygglov.

Läs mer om förslagen:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/233400

http://www.svt.se/nyheter/val2014/bygglov-for-utbyggnader-pa-15-kvm-ska-slopas

Vad tycker du? Kommentera gärna.
#svpol #kd14 #bopol #attefallshus #dinröst

Ge elever i Halland fler val!

Vi har idag ett samhälle med en kunskapssyn där olikheter i skolan inte alltid tillåts. Elever, som har lättare för praktiska kunskaper, får ofta en tuffare skolgång jämfört med dem som har lättare för teoretiska ämnen. Det behövs ett ytterligare val till gymnasieutbildning, där praktiska kunskaper står mer i fokus än i dagens utbildning.

Bild yrkesgymnasie

Halland har en stark tillväxt bland företag inom olika områden, som om några år kommer att stå utan arbetskraft om inte fler ungdomar kommer ut med rätt utbildning. Under vår tid i regeringen har vi tillsammans med alliansen fortsatt satsa på gymnasieskolan för att öka möjligheterna till jobb efter avslutade studier, en mycket viktig satsning i rätt riktning för hela Halland.

Vi tror därför det behövs ytterligare en möjlighet i gymnasievalet och vill därför införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning, där ett frivilligt tredje år kan läsas in i efterhand.
Det finns motståndare till detta, som tycker att alla ska ha samma utbildning upp till

gymnasiet. Vi ser till verkligheten. Kristdemokraterna sätter fokus på varje enskild persons kunskaper och möjligheter för att lyckas med utbildning, som leder till ett arbete. En individs teoretiska svagheter ska inte förhindra framtida arbete och att lyckas i skolan.

Avgörande för ett yrkesförberedande gymnasieprogram är praktiktiden och starkare koppling till företagen. Forskning visar på att kopplingen mellan skola och arbetsliv är avgörande, inte minst för dem, som redan har svag anknytning till arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen äger rum på arbetsplats och att antalet veckor ökar. För att motivera företag att ta emot praktikanter föreslår vi kompensation via skatteavdrag för att täcka ökade kostnader.

Vi vill inte bara ha fler unga i arbete utan också fler unga på rätt arbete.

Lars Gustafsson Riksdagsledamot (KD), Laholm
Larry Söder Riksdagskandidat (KD), Kungsbacka
Daniel Bernhardt Riksdagskandidat (KD), Falkenberg

 

Minska arbetslösheten i Halland.

Idag 14/1 kan vi utifrån en undersökning gjord av arbetsförmedlingen höra att arbetslösheten i Sverige minskar. I Halland ser har vi en låg arbetslöshet i norra delarna i länet medan de är högre i de södra delarna.

Kristdemokraterna Arbetslöshet

Det är framförallt de som står långt ifrån marknaden vi Kristdemokrater vill stödja och vill genomföra  därför införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning.

 • Vi vill införa ett yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag. Ett frivilligt tredje år kan läsas in i efterhand.
  Vad tycker du? Kommentera gärna!

Forskning visar på att kopplingen mellan skola och arbetsliv är avgörande, inte minst för de som redan har svag anknytning till arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen äger rum på arbetsplats och att antalet veckor ökar. För att motivera företag att ta emot praktikanter föreslår vi kompensation via skatteavdrag för att täcka ökade kostnader.

Sverige- världens bästa land att växa upp i :
http://www.kristdemokraterna.se/Global/Rapporter_Och_Dokument/Sverige%20-%20varldens%20basta%20land%20att%20vaxa%20upp%20i.pdf

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Hur får våra unga ihop det?

Hur får våra unga ihop det?

Att ta klivet in i vuxenvärlden är inte alltid så enkelt. Drömmar
möter verklighetens krav och förutsättningar. För att få en så
bra start som möjligt är det viktigt att känna att man bidrar,
är behövd och får stöd från omgivningen. Vi kristdemokrater vill därför:

 •  Sänka trösklarna till ett första jobb.
 • Införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaron.
 •  Införa en tvåårig yrkesförberedande utbildning.
 • Ett yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag.
 • Förbättra ekonomin för studenter. Avskaffa inkomsttaket som begränsar studiebidraget om man arbetar vid sidan av studierna.
 •  Arrangera fler studentbostäder.
 • Förenkla regelverket så att unga får råd att bo, låt universitet och högskolor få erbjuda studentboende samt inför ett avdragsgillt bosparande för unga.

Så kan våra unga få ihop det! Vad tycker du om förslagen? Diskutera gärna! 

#svpol #kd14 #utbildpol #bopol #arbpol #jobbpol #hurfårungaihopdet

1549506_10151860000988365_1754926012_n

Nu går tåget!

Hej och välkommen till Kristdemokraterna Halland! – För ett samhälle som värnar om alla människor.

Nu har det så kallade supervalåret börjat med val till alla nivåer. Här kan du hitta information om vår politik, företrädare och olika evenemang eller platser vi kommer befinna oss på under året.

Valåret 2014

image

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)