Ordförandebyte vid Kristdemokraternas årsmöte

Under lördagen höll Kristdemokraterna Halmstad sitt årsmöte på Tre hjärtan vid stora torg. Ett årsmöte med fokus på förnyelse och framtidstro.

Det var ett välbesökt årsmöte där ett 30-tal kristdemokrater samlades för att besluta vem och vilka som skulle leda partiet internt in i valrörelsen. Mötet leddes av den halländske riksdagsledamoten Larry Söder.

Under valberedningens förslag till ordförande meddelade sittande ordförande Magnus Hedman att denne ställer sin plats till förfogande. Valberedningens förslag föll då på tidigare sittande viceordförande Ella Kardemark, vilket godtog nomineringen. Till Kardemarks efterträdare på viceposten föreslogs styrelseledamoten Henrik Östlund, vilket godtog nomineringen. Ett enigt årsmöte röstade för valberedningens förslag, varpå Magnus Hedman tackades för sitt tidigare arbete som ordförande.

Inför valåret valdes partiavdelningens pressekreterare och styrelseersättare Johnny Rosenberg Bodmar till partiets valledare. Ett beslut som även det röstades för av ett enigt årsmöte.

Årsmötet avslutades med ett föredrag av Kristdemokraterna Markaryds kommunalråd Bengt Germundsson. Germundsson och hans kristdemokrater fick 45% av rösterna i Markaryds senaste kommunval. Germundsson höll ett inspirerande tal om kontakten mellan politiker, näringsliv och medborgarna, samt planerna på förbindelser mellan Halmstad och Markaryd.

Kristdemokraterna besökte Attendo Nissabogatan

Idag var Kristdemokraterna och besökte Attendo Nissabogatan. Attendo Nissabogatan är ett livsstilsboende som öppnade i januari 2016. Boendet består av 6 avdelningar, varav 4 vänder sig till personer med demenssjukdom. Temat för Attendo Nissabogatan är Sport & spa, vilket innebär att hälsa och välmående genomsyrar verksamheten, där de boende bland annat har tillgång till en SPA-avdelning. Rundvandringen leddes av verksamhetschefen Elahe Poorzaki som visade de kristdemokratiska politikerna runt i de fantastiska lokalerna.

Varje dag arrangeras fyra timmars aktiviteter och de boende som vill åker på utflykt 2 gånger i veckan. Lägenheterna är utrustade med ett pentry, men Attendo har ett eget kök där maten tillagas och du kan själv välja när du vill äta.

– Vi värnar LoV. Lagen om valfrihet. Därför var det extra roligt att besöka Attendo Nissabo, säger Annette Nordén, ledamot i Hemvårdsnämnden.

– Valet ligger hos den enskilda individen, det ska inga klåfingriga politiker bestämma över, fortsätter Henrik Östlund.

Vi ser fram emot att ses igen!

Kristdemokraterna: ”Inför p-skiva i Halmstad city”

Den kristdemokratiska kommunpolitiska gruppen ställde sig nyligen bakom företagsrådets förslag att införa p-skiva och gratis parkering i Halmstad city. Företagsrådet har tillsammans med partiet nu inlett ett kampanjarbete för att göra verklighet av förslaget.
 

– Det är naturligtvis glädjande. Det här är ju något som jag diskuterat med näringsidkare och bedömer öka chansen för dem att fortsätta bedriva sin verksamhet i city, säger företagsrådets ordförande Henrik Östlund (KD).

 

Förslaget har sin grund i att konkurrensen bedöms bli hårdare i Halmstad sedan det stod klart att Eurostop utvidgar sin verksamhet med 60 nya butiker. När de första nya butiksytorna invigdes i oktober, var 2 av 5 nya butiker sådana som lagt ner sin verksamhet i city för att etablera sig på Eurostop.

 

Sedan tidigare har Kristdemokraterna Halmstads Henrik Östlund i en insändare poängterat fördelarna med fri parkering i city. Något som redan införts i både Laholm och Varberg i form av p-skivor istället för avgifter i stadskärnan. Förslaget har även lyfts i Kungsbacka kommun.

 

– P-skivan i kombination med andra insatser är vägen att gå. Vi tror att detta kan vara ett första steg för ett mer levande centrum, säger Kristdemokraterna Halmstads ordförande Magnus Hedman.

 

Ett första steg i kampanjen togs under julskyltningen då en isskrapa kombinerad med p-skiva delades ut till julskyltningens besökare, något som följts upp under december månad.

Uttalande av Kristdemokraterna med anledning av Rajkos verksamhet:

Vi kristdemokrater ser det som mycket tråkigt att Rajko har kommit i kläm. Vår förhoppning var att förvaltningen skulle hitta en bra lösning innan årsskiftet för honom och därför valde vi att bifalla beslutet. Förvaltningen har gjort vad de kunnat och verkligen försökt få till alternativa lösningar. Dessvärre har han tackat nej till dessa.

Vi kan konstatera ett stort engagemang från Halmstads medborgare vad gäller Rajko och hans verksamhet. Det är glädjande. Kristdemokraterna arbetar utifrån subsidiaritetsprincipen där alla beslut ska ligga så nära människan som möjligt. Vi är beredda att lyssna och omvärdera beslutet, men vad det skulle leda till kan vi inte säga just nu. Ett alternativ kan vara att komplettera dagens platser med ett antal mindre platser inne i stadskärnan där man kan erbjuda mindre etableringar i form av korvförsäljning.

Vi kristdemokrater vill ha ett levande centrum och ser gärna att teknik och fritidsnämnden lyfter upp de olika alternativen ännu en gång. Då kan vi tillsammans med de andra i femklövern arbeta fram en lösning som förhoppningsvis upplevs positiv och bra för de inblandade.

Magnus Hedman
Ordförande Kristdemokraterna Halmstad

Johnny Rosenberg Bodmar
Pressekreterare Kristdemokraterna Halmstad

Bli medlem!

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag vill värna människors rätt till självbestämmande. Varje människa är unik och måste ha rätt till mer egenmakt.
För mig byggs samhället underifrån och familjens roll är central. Därför måste familjerna få bestämma över hur föräldraledigheten fördelas på samma sätt som äldre ska få bestämma mer över hur de vill ha sin äldreomsorg. Idag hotas egenmakten och självbestämmandet av klåfingriga politiker. Det vill jag och Kristdemokraterna sätta stopp för.
Jag hoppas du vill vara med oss i kampen för mer egenmakt och mer medmänsklighet.  Jag hoppas du gör samma val som jag gjorde en gång och blir medlem i Kristdemokraterna.

EBBA BUSCH THOR
Partiledare (KD)