Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa

drop out

Antalet självmord ökar för andra året i rad i Sverige visar Socialstyrelsens statistik för 2013.
Mest ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig i Sverige. Detta är beklämmande!
Vi kristdemokrater är mycket oroade över utvecklingen. Det finns ju metoder att förebygga självmord – men ingenting händer. Därför trycker vi
på i frågan genom en motion vi lämnat till landstinget, där vi föreslår ett viktigt program för att förebygga självmord.

År 2000 utvecklade Betty Kitchener och Antony Jorm i Australien ”The Mental Health First Aid Training and Research program” (MHFA).
Programmets syfte var att i tid upptäcka att en människa drabbats av psykisk ohälsa och kunna erbjuda så tidiga insatser som möjligt.
Därefter har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen. I Sverige går det under benämningen
”Första hjälpen till psykisk hälsa”.

Programmet går ut på att utbilda personer med människonära yrkenoch ge grundläggande kunskap om olika former av livskriser och psykiska sjukdomar
som har nära koppling till självmord
. Det kan t ex gälla personal inom socialtjänsten, skolan, polisen och brandkåren, men även empatiskt sinnade personer
bland allmänheten och inom den ideella sektorn.
De personer som genomgått utbildningen får ett fungerade verktyg att hjälpa självmordsnära personer
och en större beredskap att gripa in.

Avsikten med MHFA-programmet är framför allt att rädda livet på en person som riskerar att skada sig själv och se till att personen får professionell
hjälp innan dennes psykiska hälsa förvärras.
Programmet lär bland annat ut hur man känner igen de symtom som karaktäriserar olika former av psykisk
sjukdom och psykiska kriser och hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen.

Ungdomsversionen av MHFA är speciellt inriktad för att utbilda vuxna som har kontakt med unga (12-18 år). De vuxna som omfattas
av utbildningsprogrammet kan vara föräldrar men också andra personer som lärare, skolpersonal, socialarbetare, idrottsledare och
kyrkornas barn- och ungdomsledare.

För våra ungdomars skull har vi kristdemokrater föreslagit att landstinget etablerar MHFA även i vårt län. Under förra året omkom
260 personer i trafikolyckor medan 1 600 tog livet av sig. Bland ungdomar är självmord den vanligaste dödsorsaken.

Vi behöver en nollvision också för självmorden.

Ingemar Kalén

Hofors ska bli bäst att växa upp i

Hofors ska bli bäst att växa upp i

 Iphone 621

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet.

Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

– Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv
som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola, säger
Ann-Christin Sandgren.

    Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla
gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för
gruppernas storlek.

Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill
välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det.

Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet,
men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är en
nödvändighet.

– För att Hofors ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat
som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden
säger Rolf Ekström.

Så gör vi Hofors till Sveriges bästa kommun att växa upp i!

 

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)

Hur får du ihop vardagen?

Californien 2010 jul 138

Försöker du också få ihop livets olika delar; hämtningar och lämningar, familjeliv, aktiva fritidsintressen,
arbetsliv och allt det som hör vardagen till? Du är inte ensam.

Många slits mellan olika viljor och krav, hemma och på jobbet. Så är det, och så kommer det säkert alltid
att vara. Men vi Kristdemokrater vill göra vad vi kan för att underlätta för familjer så att det blir lättare att få ihop vardagen.

Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga ska få en god uppväxt. Hofors ska erbjuda bra barnomsorg och
en skola där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vuxna, såväl föräldrar som lärare och fotbollsledare
ska ges tid för barnen. För vi vet att det är grunden till att barn må bra. Vi ska ge barn som far illa den hjälp de behöver.
Barndomen går inte i repris.

Vi söker ditt förtroende för att arbeta för att Hofors ska bli en ännu bättre kommun att växa upp i.

Rösta på Kristdemokraterna den 14 september.