Huddinge snabbväxare 2012

Idag publicerade Statistiska Centralbyrån (SCB) befolkningsstatistiken för år 2012. Huddinge växte med 1 961 invånare till 101 010 invånare, vilket innebär att kommunen växte femte snabbast i landet, efter Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Det är ingen tvekan om att Huddinge är en attraktiv kommun, som år efter år växer snabbt. Det välkomnar vi och vill fortsätta utveckla kommunen för en växande befolkning, men det kräver också satsningar på infrastrukturen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Vi behöver tätare pendeltågstrafik när Citybanan öppnar, fler pendeltåg till Arlanda och Uppsala och bättre tvärförbindelser med Spårväg syd från Flemingsberg till Kungens kurva-Skärholmen och Älvsjö. Huddingevägen borde uppgraderas med planskilda korsningar och vi behöver en snabb byggstart för vägförbindelserna Södertörnsleden och Förbifart Stockholm, som kommer att binda samman Huddinge med andra regionala kärnor runt Stockholm, konstaterar Tomas Hansson.


Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer

Konceptförskola i Sjödalen


Läs mer

Ny förskola i Skogås


Läs mer

De kommande fyra åren


Läs mer

Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?


Läs mer