Byggstart för Förbifart Stockholm i sommar?

– Äntligen! Förbifart Stockholm behövs redan nu, så jag blir förstås väldigt glad om man kommer igång med bygget under nästa sommar.  Vi har ju väntat väldigt länge på att det här vägbygget ska få spaden i jorden.

Så kommenterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen för Förbifart Stockholm, den nya motorväg som ska förbinda Kungens kurva med Häggvik i en lång tunnel under Ekerö. Tidigare beräknades byggstarten till senhösten 2014, men nu har den tidigarelagts till sommaren 2014.

– Stockholmsregionen växer så det knakar. Det behövs både nya vägar och nya spår. För oss i södra delen av regionen är det oerhört viktigt att få bättre förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet, eftersom många jobbar norr om stan. Stockholmstrafiken är oerhört känslig idag, eftersom det bara finns fyra vägar mellan norra och södra Stockholm, som alla går genom Stockholms innerstad, konstaterar Tomas Hansson.

– För Huddinges del betyder byggstarten också att ett antal spännande projekt i Kungens kurva ska kunna komma igång. Vi vill utveckla Kungens kurva till en modern stadsdel med mycket handel, men också upplevelser och bostäder. Förbifart Stockholm är en viktig del i planeringen, berättar Tomas Hansson.


Ny förskola i Skogås


Läs mer

De kommande fyra åren


Läs mer

Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?


Läs mer

Huddinge representerar i landstinget


Läs mer

KD-Stephanie Enda inkryssade fritidspolitikern i Huddinge


Läs mer

94 procent får sitt förstahandsval i förskolan i Huddinge


Läs mer

Vårt valprogram 2018


Läs mer

Bygg bort bristen på bostäder för äldre


Läs mer

Spadtag för Glömstahallen


Läs mer

Förläng tunnelbanan från Skärholmen till Kungens Kurva.


Läs mer