KD-politik skapar oaser i förtätade områden

I går klubbade kommunfullmäktige igenom det kristdemokratiska initiativet att rusta upp Huddinges parker. Med hjälp av det parkprogram som har tagits fram får kommunen nu större möjlighet att skapa rekreationsytor och tryggare mötesplatser för kommuninvånarna.

En omfattande upprustning av Sjödalsparken, belysning och gångväg i Stortorpsparken, ett torg till Stuvsta torg och lekytor och sittbänkar vid Vårby strand. Det är några av de projekt som finns med i parkprogrammet som antogs på gårdagens kommunfullmäktigesammanträde. Projekt som inte hade kommit till utan Kristdemokraterna vid makten.

– Huddinge växer snabbt, framför allt genom förtätning i redan befintliga bostadsområden. Då blir kommunens parker allt viktigare. En plan för hur parkerna ska utvecklas som rekreationsområden och trygga mötesplatser var därför en av våra viktigaste frågor under förra mandatperioden. Det känns jättebra att kommunen nu har en sammanhållen strategi att utgå ifrån. Parkerna kommer att bli som en lunga i kommunen när arbetet är klart, säger Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson.

Parkprogrammet, som också blir kopplat till Översiktsplanen, innebär att parkfrågorna kommer att finnas med i ett tidigt skede i den övriga stadsplaneringen. Dessutom innehåller den både strategiska åtgärder som ska peka ut inriktningen för utvecklingen av parkområdena samt parkplaner som handlar om vad som behöver åtgärdas för att få ett önskvärt resultat.

parkprogram_bild


Pressmeddelande De här blir ordföranden i kommunens nya fastighetsbolag


Läs mer

Huddingekandidater på landstingslistan


Läs mer

Studiebesök hos McDonalds i Huddinge


Läs mer

Slutreplik ang ensamkommande


Läs mer

Provval och ideologiskola


Läs mer

Debattartikel Regeringen täcker inte vad ensamkommande kostar


Läs mer

Pressmeddelande: Nytt tillagningskök på Vista förskola


Läs mer

Studiebesök hos Polisen


Läs mer

Äldreomsorgsnämnden går med positiva siffror


Läs mer

Förintelseöverlevare får Vitsippspris


Läs mer