KD-politik skapar oaser i förtätade områden

I går klubbade kommunfullmäktige igenom det kristdemokratiska initiativet att rusta upp Huddinges parker. Med hjälp av det parkprogram som har tagits fram får kommunen nu större möjlighet att skapa rekreationsytor och tryggare mötesplatser för kommuninvånarna.

En omfattande upprustning av Sjödalsparken, belysning och gångväg i Stortorpsparken, ett torg till Stuvsta torg och lekytor och sittbänkar vid Vårby strand. Det är några av de projekt som finns med i parkprogrammet som antogs på gårdagens kommunfullmäktigesammanträde. Projekt som inte hade kommit till utan Kristdemokraterna vid makten.

– Huddinge växer snabbt, framför allt genom förtätning i redan befintliga bostadsområden. Då blir kommunens parker allt viktigare. En plan för hur parkerna ska utvecklas som rekreationsområden och trygga mötesplatser var därför en av våra viktigaste frågor under förra mandatperioden. Det känns jättebra att kommunen nu har en sammanhållen strategi att utgå ifrån. Parkerna kommer att bli som en lunga i kommunen när arbetet är klart, säger Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson.

Parkprogrammet, som också blir kopplat till Översiktsplanen, innebär att parkfrågorna kommer att finnas med i ett tidigt skede i den övriga stadsplaneringen. Dessutom innehåller den både strategiska åtgärder som ska peka ut inriktningen för utvecklingen av parkområdena samt parkplaner som handlar om vad som behöver åtgärdas för att få ett önskvärt resultat.

parkprogram_bild


Satsa mer på psykisk ohälsa


Läs mer

Besök hos Kvinnojouren


Läs mer

Ny I Ur och Skur-förskola byggs i Segeltorp


Läs mer

Studiebesök på Skogvaktartorpet förskola


Läs mer

Föreläsning med en av Förintelsens överlevare


Läs mer

Huddinge — Topp 100  


Läs mer

Studiebesök på Kulramen


Läs mer

Studiebesök hos Huddingegymnasiet


Läs mer

Huddinge inför en valkrets


Läs mer

Ny ersättare i kommunfullmäktige


Läs mer