Nu stärks insatserna för anhöriga inom äldrevården

Närstående till personer inom äldrevården har rätt till ett gott bemötande. Det menar Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, som på tisdagen röstade för nämndens nya kvalitetsdeklaration för anhöriga.
– Kommunen har ett ansvar att erbjuda det stöd som anhöriga behöver, säger hon.

Sedan 2009 har kvalitetsdeklarationer varit en viktig del i Huddinges äldreomsorgsarbete. Genom dem har höga krav kunnat ställas på både kommunala verksamheter och på externa utförare för att tillgodose invånarnas behov. Under tiden har deklarationerna också utvecklats till att bli kärnan i kommunens värdighetsgaranti – som är en beskrivning av vilka värderingar, tjänster och service som erbjuds inom äldrevården. Nu vill äldreomsorgsnämnden komplettera med ytterligare en deklaration där insatser till anhöriga ska få en bättre kvalitet.

– Målet med den här kvalitetsdeklarationen är att underlätta för anhörigas vardag och ge dem en bättre livssituation. I dag kan vi erbjuda insatser så som avlastning och ekonomiskt bidrag men det är viktigt att bemötandet av anhöriga blir bättre. Det hoppas vi att den här deklarationen ska bidra med genom den uppföljning vi kommer göra av de anhörigas upplevelse för varje år, säger Stephanie Hansson.

Kvalitetsdeklarationen innebär att alla verksamhetsområden inom äldreomsorgen ska genomsyras av anhörigperspektivet genom att uppmärksamma och erbjuda stöd till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående. Med tydliga riktlinjer är utgångspunkten att anhörigstödet ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet.


Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!


Läs mer

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt


Läs mer

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden


Läs mer

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden


Läs mer

Vi levererar i kommunen och riksdagen


Läs mer

Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen


Läs mer

Konceptförskola i Sjödalen


Läs mer

Ny förskola i Skogås


Läs mer

De kommande fyra åren


Läs mer

Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?


Läs mer