Pressmeddelande: Satsning på barn med särskilda behov

Pressmeddelande 2017-06-01

Allt fler barn har behov av särskilt stöd i förskolan. Därför väljer den styrande koalitionen nu att satsa 4 miljoner kronor extra för år 2017, vilket innebär en ökning med cirka 15 %. Även i koalitionens förslag till Mål & budget för 2018 återfinns en satsning om 4 miljoner kronor på barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

– De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av antalet barn i behov av särskilt stöd, inte minst antalet barn med autismspektrumdiagnoser. Det här är kanske en av de viktigaste samhällsutmaningarna idag – att stödja dessa barn så att de kan klara förskola, skola och arbetsliv och få ett värdigt liv där de fullt ut kan vara en del av samhällsgemenskapen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd med ansvar för förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens stödenhet delar ut ett särskilt tilläggsbelopp till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska skäl eller en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel autismspektrumdiagnos. Såväl kommunala som fristående verksamheter kan söka detta tilläggsbelopp hos kommunen.

 

– Vissa barn behöver väldigt mycket extra tid med personal. Då är det viktigt att förskolorna ges möjlighet att anställa så att inte verksamheten för de andra barnen blir lidande. I förskolorna i Huddinge vill vi att varje barns behov ska bli sett och tillgodosett, säger Karl Henriksson.

För mer information kontakta:

Karl Henriksson (KD)                                                                 Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens ordförande                        Politisk sekreterare
08-535 313 51                                                                                           08-535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                                                        johanna.patricius@huddinge.se 


Grönt ljus för ny förskola vid Björkängen


Läs mer


Läs mer

Invigning av Långsjöparken och lekplats i Snättringe


Läs mer

Tomas Hansson lämnar kommunfullmäktige


Läs mer

Bättre samarbete kring rättspsyk viktigt för tryggare samhälle


Läs mer

Ny solcellsanläggning i Ågesta gård


Läs mer

Huddingedagarna och medlemsaktivitet


Läs mer

Huddinge satsar på pedagoger


Läs mer

Ny fristående förskola öppnar i centrala Huddinge


Läs mer

Med anledning av terrordådet i Stockholm


Läs mer