Låt oss ta ansvar för vården

På fotot: Karl Henriksson, Stephanie Hansson & Dennis Åström Ullström.
Fotograf: Lennart Molin.
Publicerad i Huddingedirekt vecka 13.

Idag kan en undersköterska från landstinget möta en undersköterska från Huddinges hemtjänst i dörren hos en patient. Vi kristdemokrater vill att staten ska ta över ansvaret för sjukhusvården för att den ska bli likvärdig över hela landet och resurserna användas på ett effektivt sätt. Men vi tror också att det vore klokt om kommunerna tog över ansvaret för primärvården.

Idag är chansen att överleva till exempel en prostataoperation mycket högre om du bor i Stockholms län än i Jämtland, samtidigt som man i många landsting spenderar jättesummor på utrustning som bara används några få gånger per år. Det är inte rimligt. Därför bör sjukhusen bli statens ansvar.

För primärvården, till exempel vårdcentralerna, är utmaningen istället att komma närmare medborgarna. Vi tycker att besluten om vårdcentralerna bör fattas så nära oss patienter som möjligt, det vill säga i kommunerna. Hemsjukvården borde samordnas med hemtjänsten, som ju är ett kommunalt ansvar. Läkarna på äldreboendena ska kunna anställas direkt av kommunerna. Ungdomsmottagningar och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin bör finnas så nära skolornas elevhälsoteam som möjligt. Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler skulle kunna fungera i samma organisation som öppna förskolor och det stöd som den kommunala socialtjänsten ger.

Huddinge kommun har ofta ett mycket bra samarbete med Stockholms läns landsting, vilket bland annat syns i att vi i kommunen har fyra familjecentraler där öppen förskola samarbetar med landstingets barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler. Men samarbetet mellan primärvården och kommunen skulle trots det kunna bli väldigt mycket bättre. Att låta kommunen få ansvaret för primärvården, som det fungerar i Norge, vore ett steg närmare idealet om en vård som kommer nära. En vård där medborgarna får mer att säga till om när det gäller primärvårdens öppettider och tillgänglighet. En röst på Kristdemokraterna är en röst för en trygg vård nära dig.

Karl Henriksson (KD) kommunalråd i Huddinge
Stephanie Hansson (KD) 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge
Dennis Åström Ullström (KD), toppkandidat till kommunfullmäktige

 


Veckans ros till Socialdemokraterna i Huddinge


Läs mer

Vi söker valarbetare


Läs mer

Studiebesök på familjecentralen i Skogås


Läs mer

Firandet av Internationella kvinnodagen i Vårby


Läs mer

Studieresa till Bryssel


Läs mer

Huddinges kommunlista fastställd


Läs mer

Huddinge renoverar rulltrappa i Flemingsberg


Läs mer

Årets tillväxtkommun


Läs mer

Huddinge namnger gata efter Ingvar Kamprad


Läs mer

Huddinge passerar 110 000-invånarstrecket


Läs mer