Invigning av Långsjöparken och lekplats i Snättringe

 

Den 17 juni invigdes Långsjöparken och den nya lekplatsen i Snättringe med temat Huddinges historia. Karl Henriksson (KD), kommunalråd var på plats:

– Den här lekplatsen är som ett mini Astrid Lindgrens värld med byggnader och berättelser ur Huddinges historia. Både barn och vuxna kommer att uppskatta den här fantastiska lekplatsen. Det är kristdemokratisk politik i praktiken.

Redan 2013 antog Huddinge kommun med dåvarande ordförande för samhällsbyggnadsnämndens och kommunalråd Tomas Hansson (KD), i spetsen ett  lekplatsprogram. I programmet ingick inte enbart att rusta upp gamla lekplatser, utan också ett antal förslag på nya lekplatser runtom Huddinge kommun.


Tomas Hansson lämnar kommunfullmäktige

Efter 19 år har Tomas Hanssons nu valt att lämna kommunfullmäktige i samband med flytt. Igår var hans sista kommunfullmäktige och vi vill tacka honom för dessa år. Tomas har gjort mycket för Kristdemokraterna i Huddinge kommun och vi ser därför mycket framemot hans fortsatta engagemang som ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge.

– Jag gillar kommunpolitik som ju handlar om allas vår vardag och att man ser resultat av besluten lite snabbare. Eftersom jag under alla år fått förtroendet att företräda KD på kommunal nivå har det känts meningsfullt och roligt att vara med och påverka, säger Tomas Hansson (KD).


Bättre samarbete kring rättspsyk viktigt för tryggare samhälle

Fredag den 9 juni besökte Karl Henriksson (KD), kommunalråd och Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet i riksdagen Rättspsykiatri Vård Helix i Flemingsberg.

– Ett välfungerande rättspsykiatriskt arbete är en förutsättning för ett tryggt samhälle. Rättspsykiatrin i Flemingsberg är en fantastisk spännande anläggning och det är ett fantastiskt spännande arbete som de utför. Men det är också ett arbete med stora utmaningar, sa Karl Henriksson (KD).

På Helix finns både akut rättspsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk slutenvård och öppenvård, som är en viktig del i arbetet med att återintegrera patienterna i samhället.

– Vi som har politiskt ansvar på olika nivåer behöver se hur vi kan utveckla rättspsykiatrin och samarbetet med olika aktörer ytterligare. Det finns utmaningar för kommunerna, landstinget, kriminalvården och Försäkringskassan, frågor där vi borde kunna samarbeta bättre för att minska utanförskapet så att vi bygger ett tryggare samhälle, konstaterade Emma Henriksson (KD).


Pressmeddelande: Satsning på barn med särskilda behov

Pressmeddelande 2017-06-01

Allt fler barn har behov av särskilt stöd i förskolan. Därför väljer den styrande koalitionen nu att satsa 4 miljoner kronor extra för år 2017, vilket innebär en ökning med cirka 15 %. Även i koalitionens förslag till Mål & budget för 2018 återfinns en satsning om 4 miljoner kronor på barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

– De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av antalet barn i behov av särskilt stöd, inte minst antalet barn med autismspektrumdiagnoser. Det här är kanske en av de viktigaste samhällsutmaningarna idag – att stödja dessa barn så att de kan klara förskola, skola och arbetsliv och få ett värdigt liv där de fullt ut kan vara en del av samhällsgemenskapen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd med ansvar för förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens stödenhet delar ut ett särskilt tilläggsbelopp till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska skäl eller en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel autismspektrumdiagnos. Såväl kommunala som fristående verksamheter kan söka detta tilläggsbelopp hos kommunen.

 

– Vissa barn behöver väldigt mycket extra tid med personal. Då är det viktigt att förskolorna ges möjlighet att anställa så att inte verksamheten för de andra barnen blir lidande. I förskolorna i Huddinge vill vi att varje barns behov ska bli sett och tillgodosett, säger Karl Henriksson.

För mer information kontakta:

Karl Henriksson (KD)                                                                 Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens ordförande                        Politisk sekreterare
08-535 313 51                                                                                           08-535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                                                        johanna.patricius@huddinge.se 


Ny solcellsanläggning i Ågesta gård

Tillsynsnämnden har nu beslutat att en ny solcellsanläggning vid Ågesta gård ska ha få inrättas. Vårt kommunalråd Karl Henriksson (KD) är mycket glad över beslutet:

– Det är fantastiskt positivt när privata företagare väljer att gå över till klimatsmart solenergi. Som kristdemokrat hoppas jag att vi kommer att få se många fler exempel runt om i kommunen. Ågesta gård är ett gott föredöme.


Huddingedagarna och medlemsaktivitet

I helgen kampanjade Kristdemokraterna i Huddinge på Huddingedagarna där vi bland annat deltog i Bocciaspelen och delade ut mängder med material. Kvällen avslutades med en medlemsaktivitet i form av grillning i Flottsbro. En trevlig dag med både sol och intressanta samtal.

 

 


Huddinge satsar på pedagoger

Pressmeddelande 16 maj

Enligt en ranking som Skolvärlden har tagit fram har grundskollärare i Huddinge den tredje högsta snittlönen i landet. I budgeten för 2018 har den styrande koalitionen valt att fortsätta prioritera lärarnas löner. Totalt har man valt att satsa 14 miljoner på lärarnas löner för att kunna locka fler skickliga pedagoger till kommunen.

– I dag är vi i topp och det ska vi även vara i morgon. Nu när det finns utrymme för satsningar väljer vi att rikta dem till de som jobbar varje dag med att ge barn och unga goda förutsättningar i livet, säger Jelena Drenjanin (M), grundskolenämndens ordförande.

Även förskollärarna är en viktig prioritering i budget för 2018. Förskolenämnden har fått 12,3 miljoner kronor som är riktade till förskollärarnas löner.

– Vi behöver ge barn och unga en bra start i livet. Bra förskolor är ett viktigt stöd för familjerna och nyckeln till kvalitet är goda pedagoger. Därför väljer vi att prioritera mer resurser till pedagoger i barngrupp, de som varje dag möter våra barn i förskolor och barnomsorg, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd med ansvar för förskolan.

För mer information:

Karl Henriksson (KD),                                          Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd med ansvar för förskolan,                Politisk sekreterare
08-535 313 51                                                                 08-535 301 69
Karl.henriksson@huddinge.se                                  Johanna.patricius@huddinge.se 

 

Jelena Drenjanin (M),                                         Hampus Holmgren (M)
Kommunalråd med ansvar för grundskolan,        Politisk sekreterare
0708-79 04 66,                                                            0701-98 48 06
Jelena.drenjanin@huddinge.se                               hampus.holmgren@huddinge.se 

 


Ny fristående förskola öppnar i centrala Huddinge

Från och med den 1 maj får Butaland AB driva den nystartade förskoleverksamheten Happyland på Sturevägen 38 i Huddinge. Den 12 april godkände förskolenämnden företagets ansökan.

– Det är glädjande att det lilla Huddingeföretaget Butaland nu vågar ta steget att öppna sin andra förskola. Jag är väldigt glad över att den nya förskolan kan öppna redan nu i maj, eftersom det finns ett stort behov av förskoleplatser i kommunen under våren, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Butaland AB driver sedan tidigare förskolan Butaland i Segeltorp. Den nya förskolan ska omfatta 35 stycken förskoleplatser för barn från ett till fem år.


Med anledning av terrordådet i Stockholm

Med anledning av terrordåden på Drottninggatan i Stockholm fredag den 7:e april kommer här en kort uttalande från vårt kommunalråd Karl Henriksson.

I fredags, när jag och många andra kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker från Huddinge och hela landet var samlade till partiets kommundagar i Karlstad, nåddes vi av den fruktansvärda nyheten om terrordådet på Drottninggatan i centrala Stockholm. Våra tankar går förstås till offren för detta meningslösa våld och till deras anhöriga som mist ett barn, en förälder, en maka eller make eller en nära vän.

Men våra tankar går förstås också med tacksamhet till alla de inom polis, räddningstjänst, sjukvård och andra viktiga samhällsfunktioner som detta veckoslut visat att vi kan lita på dem i krisens stund och till alla de vanliga stockholmare som med värme och omtanke hjälpt sina medmänniskor och visat att trots ryktet om motsatsen är vår stad en stad där man bryr sig. Det är något vi får bära med oss.

När vårt samhälles grundvalar utmanas av terror och våld står stockholmarna upp för respekt för människolivet och omsorg om medmänniskorna och visar kärlek istället för hat. Det är något väldigt kristdemokratiskt över det. Idag ska jag tända ett ljus på Drottninggatan, en symbol för hopp: Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Karl Henriksson, kommunalråd (KD)