Debattartikel Regeringen täcker inte vad ensamkommande kostar

Tillsammans med andra företrädare i KD Stockholms län skriver vi om det tillfälliga kommunbidraget för de ensamkommande barnen som fyller 18 år.

”Vi kristdemokrater förespråkar en human men samtidigt realistisk politik. Vi ser dessa unga ensamkommande asylsökande ungdomar som flytt ifrån krig, förtryck och tortyr. Vi ser hur de skapar sig nya liv i våra kommuner med utbildning, språk och nya bekantskapskretsar. Vi ser deras behov av stabilitet och vi ser de stora konsekvenserna som det innebär för ungdomarna att flyttas runt mellan olika instanser.

Samtidigt är de kostnader som kommunerna ska täcka orimliga i förhållande till den ersättning vi får av regeringen. I stället för att prioritera dessa utsatta människor väljer regeringen i sin budget att bland annat lägga 2,6 miljarder kronor per år på en skatterabatt för medlemmar i fackliga organisationer och från 2019 drygt en halv miljard kronor per år på filmstödet.”

Läs artikeln i sin helhet här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-tacker-inte-vad-ensamkommande-kostar-19454


Pressmeddelande: Nytt tillagningskök på Vista förskola

Pressmeddelande 2017-11-16

Idag får de närmare 75 förskolebarnen på Vista förskola maten ifrån Vistaskolan, men detta kommer det att bli ändring på. Förskolan Vista i Flemingsberg kommer nämligen att få ett nytt tillagningskök till hösten 2018.

– I Huddinge satsar vi på tillagningskök på våra förskolor. Bra mat gör att barnen mår bättre och ökar kvaliteten i verksamheten, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden och kommunalråd.

Beslutet kommer att fattas på kommunstyrelsen den 29 november.

-När Huddinge växer är inte bara viktigt att vi ser till att det finns förskolor och skolor på plats i tid. Vi måste också underhålla och utveckla de lokaler som vi redan idag har så att vår personal kan bedriva en bra verksamhet för våra barn och elever, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

 

För mer information: 

Karl Henriksson (KD)                                         Malin Danielsson (L)
Kommunalråd och förskolenämndens                   Kommunalråd med ansvar för                           ordförande                                                                   samhällsbyggnadsfrågor
08 – 535 313 51                                                            08-535 301 83
karl.henriksson@huddinge.se                     malin.danielsson@huddinge.se    

Johanna Patricius (KD)                                     Nicholas Nikander (L)                                                Politisk sekreterare                                                     Politisk sekreterare
08 – 535 301 69                                                           08-535 301 59
johanna.patricius@huddinge.se                    nicholas.nikander@huddinge.se

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

     

 

 

 


Studiebesök hos Polisen

Den 8 november besökt Kristdemokraterna i Huddinge Polisen i Stockholm Syd och Polisen i Huddinge i Flemingsberg.

– Det var ett intressant besök hos polisen. Familjen lyftes fram, oerhört viktigare för att hindra ungdomar komma in i kriminalitet , säger Birger Jacobsson (KD), fd kommunalråd.

Några av de saker vi fortsätter kämpa för är:

  • Satsning på familjen för att förebygga brott – Något även Polisen lyfte
  • 30 000 poliser till 2025
  • Stärkt samverkan mellan polis, kommun och det civila samhället
  • Nolltolerans mot skadegörelse och klotter

Äldreomsorgsnämnden går med positiva siffror

Under kommunfullmäktige den 6 november presenterades delårsrapporterna för de olika nämnderna. En nämnd som går med plus är äldreomsorgsnämnden.

Prognosen är att nämnden kommer att gå 11,8 miljoner plus. Detta beror på ett framgångsrikt sätt att omorganisera och spara in på onödiga utgifter samtidigt som kvalitén inte blivit lidande. Istället ser man att många är nöjda med äldreomsorgen i Huddinge. Detta kan bero på Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten och dagverksamheten som Kristdemokraterna var med och drev igenom under för förra mandatperioden.

Nämnden har även jobbat framgångsrikt med att rekrytera ny personal genom sociala medier, såsom Facebook och Linkedln.

– Jag är mycket glad över att vi går med plus. Det handlar om att vi vågar prioritera och som kristdemokrat tänker jag fortsätta stå upp för valfrihet, höjd kvalitet och en sund ekonomi inom äldreomsorgen, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

 

 

 

 


Förintelseöverlevare får Vitsippspris

Pressmeddelande 2017-10-27

Den 25 oktober delade Kristdemokraterna i Huddinge ut Vitsippspriset till Piotr Zettinger, en av överlevarna från Förintelsen. Som fyraåring smugglades Piotr ut från det judiska gettot i Warszawa och fördes i säkerhet. Av 80 000 barn i gettot var han en av 4000 överlevande.

– Jag är mycket glad över att Piotr får årets Vitsippspris.
Som överlevande från Förintelsens grymheter delar han med stort engagemang med sig av sina upplevelser. I dagens samhälle där främlingsfientlighet och rasism ökar är denna kunskapsöverföring till unga generationer ovärderlig, säger Tomas Hansson (KD), ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge.

Kristdemokraterna i Huddinge delar årligen ut Vitsippspriset till en person eller organisation som i kristdemokratisk anda verkar för ett mänskligare samhälle. På det sättet väljer partiavdelningen att uppmärksamma positiva krafter och initiativ i Huddinge kommun. Tidigare pristagare är bland annat Elise Lindqvist.

För mer information:

Johanna Patricius (KD)

Politisk sekreterare
08 – 535 301 69
patricius@kristdemokraterna.se


Gör momsen för vård, skola och omsorg rättvis

På Kristdemokraternas riksting i helgen valde partiet att anta en motion av Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, om att verka för en statlig utredning, så att alla aktörer inom välfärdssektorn får likvärdiga momsvillkor.

Inom till exempel äldreomsorgen och förskolan finns det idag olika skatteregler beroende på om den som äger byggnaden eller driver verksamheten är ett företag, en förening, en kommun eller en annan offentlig myndighet.

– Skattesystemet ska vara enkelt, tydligt och lika för alla. Olika momsregler för olika utförare inom vård, skola och omsorg är inte en hållbar lösning. Vi kristdemokrater är de som hela tiden går i bräschen för valfrihet i välfärden, därför är jag glad att vi nu också tagit ställning för en momsreform som ger jämlika regler för alla aktörer i välfärden, säger en nöjd Karl Henriksson i en kommentar.

För mer information:

Karl Henriksson (KD)                                    Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd                                                         Politisk sekreterare
08 – 535 313 51                                                       08 – 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                            johanna.patricius@huddinge.se  


Satsa mer på psykisk ohälsa

Igår, den 18 oktober deltog Karl Henriksson (KD), kommunalråd​ i ett seminarium om psykisk ohälsa anordnat av Drevvikenpartiet​ och Huddingepartiet​, ett otroligt viktigt område för oss kristdemokrater.

– Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande samhällsproblem. Vi måste bli bättre på att se varandra och lyssna på varandra. Som kommun måste vi se till så att personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen kan se och tolka tecknen på att någon far illa eller mår dåligt. Vi måste se till att elevhälsan finns där samma dag som eleven behöver hjälp, inte senare i veckan eller veckan därpå. Och vi måste bli bättre på att samarbeta med det civila samhället, med nätverk, föreningar och kyrkor som på olika sätt kan stödja människor som mår dåligt, säger Karl Henriksson.

 


Besök hos Kvinnojouren

I fredags besökte vi Kvinnojouren Huddinge​, en intressant och viktig verksamhet för utsatta kvinnor. För oss kristdemokrater är det viktigt att fortsätta uppmärksamma och arbeta mot våld i nära relationer genom att bland annat ha en effektivare och snabbare handläggning i dessa fall. Där gör kvinnojouren i Huddinge och andra ideella föreningar ett otroligt viktigt arbete som vi måste fortsätta stödja.


Ny I Ur och Skur-förskola byggs i Segeltorp

Pressmeddelande 2017-10-06

I Ur och Skur Utveckling AB fått tillstånd att bedriva förskola för barn mellan 1-5 år i Huddinge från och med den 1 augusti 2018. Det beslutades på förskolenämndens sammanträde den 5 oktober. Förskolan ska byggas i Västeräng i Segeltorp med 85 nya förskoleplatser fördelat på fem avdelningar.

– Den nya förskolan kommer att bli ett värdefullt komplement till de förskolor som redan finns i Segeltorp. Jag är glad att Friluftsfrämjandet väljer att satsa på nya förskolor och ser potentialen och behoven i en kommun som Huddinge, som kombinerar stark tillväxt med många stora orörda naturområden, perfekta för friluftsliv och utomhuspedagogik, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Det finns idag fem förskolor i Huddinge som bedrivs enligt I Ur och Skur-konceptet, både fristående och kommunala, men den nya förskolan blir den första som Friluftsfrämjandet/I Ur och Skur Utveckling AB driver i egen regi i kommunen. I Ur och Skur-verksamheten fokuserar framför allt på friluftsliv och utomhuspedagogisk perspektiv.

 

Karl Henriksson (KD)                                    Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens               Politisk sekreterare
ordförande
08 – 535 313 51                                                       08 – 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                  johanna.patricius@huddinge.se

 


Studiebesök på Skogvaktartorpet förskola

Onsdagen den 5 oktober besökte Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden och kommunalråd förskolan Skogvaktartorpet i Snättringe.

– Det är roligt att komma tillbaka och se de positiva förändringarna som skett de senaste två åren, konstaterar Karl Henriksson.