Bli medlem

Brinner du för samma frågor som oss? Engagera dig i Kristdemokraterna. Bli medlem och stöd därigenom vårt arbete i kommunen, landstinget, riksdagen och regeringen.

Vi tar ut en medlemsavgift för att få vår verksamhet att gå runt. Från 2018 betalas medlemsavgiften det första året till vår riksorganisation. När du blir ny medlem får du ett välkomstpaket som bla innehåller info om hur medlemsavgiften betalas. Avgiften kan betalas via swish, plusgiro eller bankgiro. Denna avgift ligger på 150 kr.

Därefter är medlemsavgiften mellan 120 kr per person eller 200 kronor per familj som fastställts av Kristdemokraterna Huddinge.

Namn (obligatoriskt)

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-post

Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.