Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ.

– Det är valfritt att välja, men med det här beslutet blir det ökad likvärdighet mellan alla utförare. Vi har lyssnat på företagen som bedriver hemtjänst och sett att det här en viktig fråga för dem. Förändringen bidrar till att göra Huddinge till en mer företagsvänlig kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Från och med januari månad har timersättningen för hemtjänstinsatser höjts med ca 10 procent för att ge alla hemtjänstutförare bättre förutsättningar att ge sina brukare en god omsorg.


Äldreomsorgsnämnden går med positiva siffror

Under kommunfullmäktige den 6 november presenterades delårsrapporterna för de olika nämnderna. En nämnd som går med plus är äldreomsorgsnämnden.

Prognosen är att nämnden kommer att gå 11,8 miljoner plus. Detta beror på ett framgångsrikt sätt att omorganisera och spara in på onödiga utgifter samtidigt som kvalitén inte blivit lidande. Istället ser man att många är nöjda med äldreomsorgen i Huddinge. Detta kan bero på Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten och dagverksamheten som Kristdemokraterna var med och drev igenom under för förra mandatperioden.

Nämnden har även jobbat framgångsrikt med att rekrytera ny personal genom sociala medier, såsom Facebook och Linkedln.

– Jag är mycket glad över att vi går med plus. Det handlar om att vi vågar prioritera och som kristdemokrat tänker jag fortsätta stå upp för valfrihet, höjd kvalitet och en sund ekonomi inom äldreomsorgen, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

 

 

 

 


Huddinge satsar på barn, unga och äldre

På måndagen godkände kommunfullmäktige den politiska ledningens budget. Lärarsatsningar, åtgärder för att motverka hemlöshet och fler förskoleplatser var några av förslagen som nu ska bli verklighet.
– Tuffa tider skapar stora utmaningar. Men jag är stolt över vår prioritering att barnen, unga och äldre får stå i fokus i vår budget, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs merStephanie Hansson besökte Anhörigriksdagen

I veckan var det dags för den årliga Anhörigriksdagen. Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, åkte ner till Varberg för att lyssna till organisationer och privatpersoner som berättade om de anhörigas situation.
– Det är viktigt att lyfta frågan om anhöriga och hur hjälpen och stödet ser ut för dem, säger Stephanie Hansson.

Läs mer


Ny hemtjänstutförare till Huddinge

Huddinge utökar sitt utbud av utförare inom äldreomsorgen. På tisdagen stod det klart att företaget BraGe Omsorg kommer att starta sin hemtjänstverksamhet i kommunen.
– Med fler utförare får Huddingeborna möjlighet att välja utifrån sina egna behov, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Läs mer


Nu stärks insatserna för anhöriga inom äldrevården

Närstående till personer inom äldrevården har rätt till ett gott bemötande. Det menar Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, som på tisdagen röstade för nämndens nya kvalitetsdeklaration för anhöriga.
– Kommunen har ett ansvar att erbjuda det stöd som anhöriga behöver, säger hon.

Läs merÖkad valfrihet för Huddinges hemtjänstkunder

Huddingebor som har beviljats serviceinsatser inom hemtjänsten ska själva få bestämma hur timmarna för deras tilldelade insats ska fördelas. Det beslutade äldreomsorgsnämnden om på onsdagen.

– För oss kristdemokrater är det hela tiden prioriterat att öka människors möjligheter att bestämma mer över sina egna liv. Nu ger vi äldre möjligheten att själva fördela sina ramtimmar på det sätt som passar dem bäst. Det kan exempelvis handla om att omvandla en del av städtiden till mer tid för inköp så den äldre själv kan följa med och handla, eller att minska tiden för inköp för att få mer städtid om den äldre föredrar att få det lite extra fint hemma, förklarar Karl Henriksson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Beslutet gäller oavsett vilken hemtjänstutförare kunden har valt.


Nytt pris för goda exempel i Huddinges äldreomsorg

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge har inrättat ett kvalitetspris som ska delas ut varje år med start 2014. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

– Vi har väldigt många duktiga och engagerade medarbetare i äldreomsorgen i Huddinge, både i den kommunala verksamheten och hos privata utförare. Kvalitetspriset handlar om att uppmärksamma det fantastiska arbete som görs och uppmuntra till att fortsätta att utveckla och förbättra äldreomsorgen, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.

För att kunna vinna kvalitetspriset ska man ha använt nya idéer för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Det kan till exempel vara en ny metod eller ett nytt arbetssätt. Alla verksamheter inom Huddinge kommuns äldreomsorg kan delta, såväl kommunal som extern verksamhet. Priset kan ges till enskilda medarbetare, chefer eller verksamheter.

– Uppfinnaren Thomas Edison sägs ha haft ”There’s a better way to do it – find it!” som sitt motto. Det är lika viktigt att vi i äldreomsorgen hela tiden ställer oss frågan hur vi kan göra den bättre. Jag hoppas att kvalitetspriset ska fungera som en inspiration för våra medarbetare, och att de verkligen ska känna att de har vårt stöd när de försöker hitta vägar att förbättra vården och omsorgen, säger Karl Henriksson

Nomineringar till kvalitetspriset kan lämnas av kunder, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen under perioden den 15 januari till 15 april 2014. Mer information om priset och hur man nominerar kommer att finnas på huddinge.se under nomineringsperioden. Prisutdelningen kommer att ske under Seniorveckan 2014.