Nya satsningar för ett attraktivare Huddinge

Toaletter till naturreservat, ljusdesign i gångtunnlar, cykelparkeringar vid pendeltågstationer samt en dansbana i Vårbyparken. Det är några av de åtaganden som ingår i den verksamhetsplan för 2015 som samhällsbyggnadsnämnden godkände på onsdagen.

Läs mer


Största lekplatssatsningen på decennier

Huddinge kommun genomför en storsatsning på lekplatser. I kommunens lekplatsprogram har befintliga lekplatser och dagens och framtida behov analyserats och förslag till åtgärder under perioden 2013–2020 tagits fram.rådsparkens lekplats

– Vi har för första gången på många decennier tagit ett helhetsgrepp kring kommunens lekplatser. Det handlar både om att rusta upp dem som finns idag och om att bygga helt nya i områden som idag saknar lekplats. Huddinge är en av landets barnrikaste kommuner, vi vill att den också ska vara en av de barnvänligaste, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunfullmäktige den 9 december 2013 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra lekplatsprogrammet, men också att samverka med förskolor och skolor för att möjliggöra ett ökat samutnyttjande av lekplatser i de olika verksamheternas regi.

– Vi måste använda skattemedlen på ett klokt sätt. Istället för att bygga två olika anläggningar nära varandra kan vi satsa på att bygga en som är riktigt bra. Det behövs bra lekplatser runt om i hela kommunen – och till våren kan vi komma igång med att förverkliga lekplatsprogrammets idéer, säger Tomas Hansson (KD).

Genomförandet kommer att ske utifrån budgetförutsättningarna för varje år. Investeringsbudgeten tas årligen tillsammans med övriga budgetposter i kommunfullmäktige i juni.


Huddinge investerar i parker och lekplatser

I den politiska majoritetens förslag till Mål och Budget 2014 utökas Huddinge kommuns investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt med 10 miljoner kronor per år för 2014 och de kommande åren. Pengarna ska framför allt användas till att genomföra kommunens lekplatsprogram och parkprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Lekplatsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att rusta upp och utveckla befintliga lekplatser, men också ett antal förslag på helt nya lekplatser. Det handlar om att skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer vid torsdagens sammanträde att besluta att skicka ut parkprogrammet på remiss.

– Huddinge växer snabbt. När bebyggelsen förtätas ökar behovet av attraktiva parker. Huddinge är idag en fantastisk naturkommun, men vi behöver satsa på parkerna. Programmet innehåller både en parkstrategi och en plan för upprustning och utveckling av kommunens parker, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Satsning på lekplatser

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge antog i torsdags ett lekplatsprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Vi har många barnfamiljer och det behövs lekplatser runt om i kommunen. Vi vill skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I det nya lekplatsprogrammet görs en inventering av de kommunala lekplatserna. Förslag på åtgärder för att rusta upp och utveckla dem kompletteras av ett antal förslag på helt nya lekplatser. En viktig nyhet är skapandet av konceptlekplatser utifrån olika teman, till exempel en ”förhistorisk” lekplats med dinosaurier i Segeltorp och en lekplats med temat Afrikas savanner i Skogås.

Den sammanlagda investeringskostnaden för lekplatsprogrammet beräknas till cirka 40 miljoner kronor under åren 2013 till 2020.