Stephanie Hansson, socionom

Jag tror på ett samhälle med goda värderingar. Ett samhälle där människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv men där det med friheten också följer ett ansvar. Som politiker vill jag skapa goda förutsättningar för människor att leva ett gott liv. självständigt liv. Ett liv där man ges bra möjligheter och förutsättningar, att så långt som möjligt bestämma och fatta egna beslut över sin vardag.

Såväl i mitt jobb som socionom, som i min roll som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden möter jag dagligen personer som på ett eller annat sätt är i behov av stöd från samhället. Som politiker är det min uppgift att på olika sätt~ skapa förutsättningar för att personer, såväl unga som äldre, ska kunna leva ett självständigt liv. Ett liv där man ges bra möjligheter och förutsättningar, att så långt som möjligt bestämma och fatta egna beslut över sin vardag.

  1. Inför äldreboendegaranti. Alla över 85 ska få plats på ett anpassat boende när de behöver.
  2. Försörjningsstöd ska alltid kombineras med aktivitetskrav, tex jobb eller studier.
  3. Slopa pensionärsskatten
  4. SFI ska i möjligast mån kombineras med praktik eller arbete
  5. Möjligheten att få plats i förskola eller skola säkras för barn som är i skyddat boende.

E-mail: stephanie.hansson@huddinge.se