Motion från Hudiksvall vinner gehör i allt fler KD-distrikt


Motion till Kristdemokraternas riksting i Uppsala 2017

En ny asyl- och migrationspolitik

Efter andra världskriget skedde en stor omvärdering av den tidigare flyktingpolitiken. Orsaken till att man tog tag i problemen runt flyktingfrågorna var att många judar hade försökt att lämna Tyskland före krigsutbrottet och att de omkringliggande länderna vägrade att ta emot dem. Resultatet är känt – miljontals judar, romer och andra grupper mördades under nazitysklands utrotningskampanj. Läs mer

Hörsamma Bris alarmklocka

Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. BRIS redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Läs mer

Kräv utnyttjande av modern teknik för vinterväghållning

Interpellation 

till Tekniska nämndens ordförande

Under snörika perioder har det framkommit att den väl så nödvändiga snöröjningen förorsakar problem för många av kommunens villaägare. Det problem som beskrivs är att de entreprenörer med vilka Tekniska förvaltningen upprättat avtal, fortfarande tillåts att använda gammaldags teknik som snedställda blad som vallar in infarter och brevlådor. Läs mer

Vilket kött serverar kommunen till våra barn och äldre?

Interpellation

till ansvarigt kommunalråd  

När antibiotikan upptäcktes minskade dödligheten markant och miljontals liv har räddats årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som livshotande. Antalet människor som dör p.g.a. antibiotikaresistens ökar lavinartat. Redan i dag skördar detta omkring 750 000 människoliv per år. Läs mer

Vilket kött skulle du välja till dina barn?

Insänt

antibiotikakott

Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt hot som måste tas på allvar. När antibiotikan upptäcktes minskade dödligheten markant och miljontals liv har räddats årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som livshotande, till exempel lunginflammation. Läs mer

Ang. Lärares behörighet

Interpellation

till ordförande i Lärandenämnden

Krav på legitimation för lärare och förskollärare har gällt från den 1 juli 2014. Detta innebär att den som är ansvarig för undervisningen ska vara legitimerad och behörig och att kravet gäller för de allra flesta ämnen i skolan. Läs mer