Uppföljning av bifallna och besvarade motioner

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

Bakgrund
När en motion bifalls av kommunfullmäktige så förutsätter det att motionens förslag skall genomföras. När en motion anses besvarad av fullmäktige är ibland motiveringen att det om föreslås i motionen redan är genomfört. I andra fall motiveras det med att det som föreslås redan är på gång och kommer att genomföras i en eller annan form. Läs mer

Minska spridningen av microplaster

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

Bakgrund
Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta innebär att även vår kommun påverkas, och är en del av problematiken. Läs mer

Vilket brandskydd har sjöbodarna vid Strömmingssundet?

Interpellation

Till ordföranden för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Eksjö är riksbekant för sin gamla trähusbebyggelse. I augusti 2015 utbröt en förödande brand som ödelade en viktig del av den unika och byggnadsminnesförklarade stadsdelen. Att branden gav eko över hela Sverige var inte så märkligt med tanke på byggnadernas stora kulturella värde och som symbol för staden. Läs mer

Motion från Hudiksvall vinner gehör i allt fler KD-distrikt


Motion till Kristdemokraternas riksting i Uppsala 2017

En ny asyl- och migrationspolitik

Efter andra världskriget skedde en stor omvärdering av den tidigare flyktingpolitiken. Orsaken till att man tog tag i problemen runt flyktingfrågorna var att många judar hade försökt att lämna Tyskland före krigsutbrottet och att de omkringliggande länderna vägrade att ta emot dem. Resultatet är känt – miljontals judar, romer och andra grupper mördades under nazitysklands utrotningskampanj. Läs mer

Erbjuder kommunen pedagogisk omsorg?

Interpellation

till Lärandenämndens ordförande

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal. Läs mer