Bevara Rysstugans historiska värde och ta tillvara dess turistiska potential

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

På Öster i Hudiksvall, uppe i backen bakom ICA träffpunkten står den s.k. ”Rysstugan”.  Enligt vedertagna uppgifter skall det vara den enda stuga, förutom kyrkan, som ryssarna inte brände ner under sina härjningar 1721. Vad som var orsaken till att de skonade stugan eller om historiebeskrivningen verkligen stämmer är osäkert. Att virket är från 1600-talet är belagt, men byggnadstekniken ger vid handen att den kan vara byggd i slutet av 1700-talet, alltså efter ryssarnas härjningar. Läs mer

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Insänt

En av 2018 års största frågor handlar om flyktingpolitiken efter 2015 års stora migrationsströmmar över hela Europa och till Sverige. Kraven på att stoppa utvisningarna till Afghanistan har ökat i kraft under året som gått och många visar ett mycket stort engagemang för att hjälpa de ensamkommande. Läs mer

Uppföljning av bifallna och besvarade motioner

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

Bakgrund
När en motion bifalls av kommunfullmäktige så förutsätter det att motionens förslag skall genomföras. När en motion anses besvarad av fullmäktige är ibland motiveringen att det om föreslås i motionen redan är genomfört. I andra fall motiveras det med att det som föreslås redan är på gång och kommer att genomföras i en eller annan form. Läs mer

Minska spridningen av microplaster

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

Bakgrund
Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta innebär att även vår kommun påverkas, och är en del av problematiken. Läs mer

Vilket brandskydd har sjöbodarna vid Strömmingssundet?

Interpellation

Till ordföranden för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Eksjö är riksbekant för sin gamla trähusbebyggelse. I augusti 2015 utbröt en förödande brand som ödelade en viktig del av den unika och byggnadsminnesförklarade stadsdelen. Att branden gav eko över hela Sverige var inte så märkligt med tanke på byggnadernas stora kulturella värde och som symbol för staden. Läs mer