Sommarträff för lokalavdelningen

Vi besökte det lilla ysteriet Osten & Räven i Lida som hade fantastiskt god ost.

Anders hälsade oss välkomna till sommarträffen

gott fika och vi fick en info om hur och varför Mathilda en Stockholmstjej hade etablerat sej i lilla Lida

Partidistriktårsmötet i Kalmar

 

Erik Dicksson hälsade oss välkomna till Kalmar

Jimmy Lord invigningstalade

Johan Gustafsson sjöng egna sånger i inledningen till årsmötet

Anders Andersson omvaldes till partidistriktsordförande för ett år

Här ser vi presidiet vid årsmötet Åke Nilsson Madelaine Rosenqvist och Erik Dicksson

.                                       Ingegerd Thelin
tilldelas
2017 års
V I T S I P P S P R I S
Gemenskap, trygghet och en meningsfull fritid är viktiga delar i vårt samhälle. Detta vill vi
uppmärksamma på Alla Hjärtans Dag. I vår kommun finns många människor som synligt
och ibland osynligt gör ideella insatser varje vecka, insatser som gör livet lättare för andra.
Det är detta som är kvaliteten i det vi högtidligt kallar civilsamhället.
Ingegerd Thelin är en av dom som utan att göra det märkvärdigt ändå är en fantastisk stor
tillgång och hjälp för så många unga och äldre i så många olika situationer. Förra året blev
hon i Radio Kalmar presenterad som ”Kalmar läns snällaste”. En utnämning som verkligen
passar på henne.
Ingegerd har en rad uppdrag inom Svenska Kyrkan i Järeda församling och Aspelands
pastorat. Men det är inte bara de formella uppdragen hon sköter med bravur. Ingegerd finns
till hands med att skjutsa deltagare till olika aktiviteter göra besök hos den som behöver det
och har dessutom en stor omsorg för hela sin familj. Om det gäller att vara kyrkvärd eller
bjuda på fika till besökarna efter en konsert eller ordna med påskfrukost så finns hon med
och alltid med ett glatt humör. Hon är ett levande exempel på goda gärningar och i handling
en verklig förebild när det gäller att ge medmänniskor omtanke och trygghet.
Allt frivilligt och ideellt arbete är en ovärderlig tillgång. Vi vill på Alla Hjärtans Dag med
detta Vitsippspris markera vår uppskattning och hyllning till Ingegerd Thelin.
Järnforsen den 14 februari 2017
Kristdemokraterna
partiavdelning i Hultsfreds kommun
Anders Andersson                        Gabriella Vogt                            Åke Nilsson
Ordförande                                   vice ordförande              gruppledare i kommunfullmäktige