Åttahundra nya bostäder

Ikväll är det dags att fatta slutligt beslut. Det handlar om detaljplanen för Trädgårdsstaden i Bro:s mest centrala läge. Intill Bro station kommer 800 nya bostäder, en ny skola och två förskolor jämte butikslokaler att uppföras. Planen som arbetats fram sedan 2008 och återremiterades av oppositionen (M;L;SD) vid förra kommunfullmäktige kan inte fördröjas av av politiken ytterligare. Däremot kan eventuella överklaganden efter beslutet fördröja den med ytterligare ett år innan den blir lagligt genomförbar. Detta är del 1 och del 2 och del 3 blir nu föremål för vidare planering och politiska ställningstaganden. Man brukar säga att det går att äta en elefant om man delar den i bitar och det är nog också det enda sättet. Men att vänta leder ingen vart!

Tryggheten är i gungning

Rubriken kan uppfattas så att vi alla är utsatta eller kan när som helst bli utsatta för våld, inbrott eller annan kriminalitet. Det motsägelsefulla är att den som är en ung man och rör sig på Stureplan är mest riskutsatt medan vi i övre medelåldern är minst riskutsatta men mest otrygga.

Trots det vill jag peka på den negativa utveckling som på senare år drabbat våra tätorter Bro och Kungsängen. Kriminalitet och ungdomsbrott har alltid funnits men dagens omfattning är annorlunda och utvecklingen pekar åt fel håll.

Ungdomar med onda avsikter som uppträder i större gäng saknar respekt för en handfull vuxna eller ett par väktare.

Under året som gått har vi från kommunens kassa satsat på ungdomsstödjare och samverkat med Fryshuset. Vi har utökat öppettiderna på fritidsgårdar och sporthallar. Och mycket annat för att skapa relationer och ge ungdomar möjlighet att välja bra fritidsaktiviteter. Vi har gjort en samverkansöverenskommelse med Polisen och tillsammans med medborgardialoger undertecknat det gemensamma medborgarlöftet som förnyas varje år.Nu är det dags igen.

Vi måste förstås blicka bakåt! Har utvecklingen vänt till ett tryggare samhälle eller ej.

Igår när vi hade ett möte med Polisen om kommande överenskommelse tjöt sirenerna utanför fönstret. Det var rån med vapen i Bro centrum. Pådraget var stort. Förskolorna ringde varandra och tog in barnen. Skolor och butiker och allmänhet drabbades. Flertalet poliser jagade de fem gärningsmännen med bland annat tunga vapen. Hittills är ingen gripen.

För att vända utvecklingen kommer den budget vi just nu bereder för antagande i november innehålla både ekonomiska anslag och skriftliga uppdrag. Polisen har en utmaning att prioritera rätt och det har vi också.

Vi kan aldrig någonsin acceptera att ungdomsgäng sätter skräck i alla oss övriga 28.000 som valt att bosätta oss här.

Den tunga kriminaliteten är dock polisens sak.

Vårt krav är fler synliga poliser i förebyggande syfte! Vårt uppdrag är dels det förebyggande arbetet men också att stödja polisens arbete med att stoppa pågående brott. Envarsrätten tillsammans med väktare och kameror är inte att förringa.

Tillåt övertygade människor

Förbjud hakkors, förbjud nikab, förbjud hijab, förbjud burka, förbjud kors…

Det är idag en högljudd förbudsiver mot sådant som ogillas. Och ogillas gör det mesta alltid av någon eller några.

I mitt eget parti, KD finns en motion om att förbjuda burka i offentligt finansierad verksamhet. Motionen vann bifall med minsta möjliga marginal vid motionsgenomgången inför kommande riksting. Ett par dagar senare stod förslaget att läsa som debatt i Expressen underskriven av KDU:s ordförande och två till. En av dem var motionsskrivare och ivrare på Stockholms läns motionsgenomgång inför tinget. Jag yrkade på partistyrelsens förslag även om jag hade och fortsatt har förståelse för intentionerna från motionären.

Det finns i stort sett i alla beslut ett plus och minus. Därför är eftertänksamhet inte sällan både tvunget och hälsosamt. Framförallt i ett längre perspektiv.

Det är direkt olämpligt att dölja sitt ansikte eller merparten av det i mötet med andra människor. Inte minst gäller det i barns kontakt med vuxna. Inom sjukvården likadant. Och det finns förstås väldigt många situationer där ögonkontakt och mänsklig identifikation är avgörande för det sociala utbytet i ett möte människor emellan. Jag tror att det är värt att värna på många sätt.

Samtidigt finns det skäl att fundera på motivet den har som bär en symbol. Liten eller stor! Svag eller stark!

En symbol kan vara självvald med stark övertygelse om dess livsavgörande betydelse för den som bär den. Religiöst, politiskt eller… Att förbjuda innebär i så fall en kränkning. Att ha respekt för den som bär symbolen även om jag starkt ogillar symbolen har ett stort värde för att själv drabbas av respekt för något som är viktigt för mig.

Offentligt finansierad verksamhet! Låter bra men saknar logik och konsekvens. Det finns gott om offentligt finansierad verksamhet där det inte förekommer något möte människor emellan som kan jämföras med de olämpliga som jag nämnt. Det är väl också den definitionen som avslöjar vad som ligger bakom idén med beslutet.

Allt jag inte gillar kan lätt förbjudas och utestängas. Framförallt i en tid då vi tvingas till möten med sådant som är nytt och som vi kraftigt ogillar. Frågan vi måste ställa oss är vilket samhälle vi då skapar. När vi begränsar människors rätt att tro och leva efter egen övertygelse och när vi begränsar människors rätt att följa sitt samvete.

Jag är i det här sammanhanget för den vanligtvis så kloka försiktighetsprincipen. Samtidigt anser jag att såväl tygstycken som kallas ”rånarluva” eller religiösa benämningar inte kan tillåtas i alla sammanhang. Men vägen dit måste föregås av mycket klokskap, för det finns värden att skydda som hamnar i konflikt med begränsningen!

Politisk makt kan vara farligt om det hamnar i orätta händer!

Konkurrens eller komplement

Inte sällan kommer klagomål från friskolor om styvmoderlig behandling. Finurlig ekonomisk redovisning håller nere den lagstadgade ersättningen både för elevpeng och lokalersättning. Ur ett barnperspektiv är detta förstås förkastligt.

I den majoritet jag ingår, KD, S, C och MP har vi en gemensam uppfattning att skolor och förskolor i kommunen ska bedrivas likvärdigt. Trots det kan vi möta på uppfattningen att friskolor är att betrakta som konkurrenter till de kommunala skolorna. Det är förstås en förkastlig uppfattning och får negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv.

Ordet konkurrens förknippas av de flesta med avståndstagande, viochdom och någon utsedd vinnare och förlorare. Det passar inte in i skolans värld! ”Vi vill vara ett komplement till övriga skolor” sa representanten från Engelska skolan som uppvaktade oss härom veckan. ”Vi behöver hjälpas åt och samarbeta om vi ska lyckas med skoluppdraget”. Detta överensstämmer med våra politiska mål och barnperspektivets intentioner.

”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, myntades av Astrid Lindgren på fyrtiotalet. I det här sammanhanget är de kommunala skolorna och huvudman överlägset starkast. För mig är det självklart att kunskapsutbyten, gemensamma mötesplatser, delande av lokalresurser och det som underlättar uppdraget görs ur ett för barnens bästa perspektiv.

Ulv i fårakläder!

Jag bänkade mig framför TV-debatten. Ett märkligt upplägg där varje förutbestämt tema skulle duelleras mellan en majorietsföreträdare och en oppositionsföreträdare. I början fungerade det bra. S mot M! Helt enligt normen av hur det brukar vara och skall så förbli. Löfven körde de gamla vanliga argumenten om sänkta skatter ger minskad välfärd. Nya moderatledaren Ulf Kristersson hanterade statsministern galant. Sakligt och lugnt, statsmannamässigt. Därför vann han också de båda kvällstidningarnas opinionsmätningar från tittarna.

De gröna på socialistsidan mötte de gröna på Allianssidan och Sjöstedt mötte sin ideologiska fiende Björklund med ungefär lika mångårig politisk erfarenhet. Utgången var given och Sjöstedt blev också något av kvällens förlorare. Stort inflytande i regeringens politik men en undanskymd roll i debatten.

Knepigare var det att se logiken i debatten om sjukvård! SD mot KD!!! Hur tänkte programledarna. Var det vad som blev över? Ämnet inte så viktigt? Vem företrädde regeringens ansvar? Knappast Ebba och knappast Åkesson. Den stora minnesbilden blev Åkessons utsträckta hand som ratades. Det blev också bra TV! Ett nytt statement för oss som gillar KD. Äntligen ett verifierat avståndstagande från landets farligaste parti. Ulv i fårakläder!

Trygghet på metanivå

STORSTHLM hade kallat till stort seminarium. Inbjudna var alla kommunpolitiker i Stockholms län. 350 kom. Andra seminariet av detta slag och precis som i fjol hölls det på Munchenbryggeriet. Lite svårt att hitta dit även i år. Förra året kom jag med bil och vandrade runt hela byggnaden innan jag nådde Torkel Knutssonsgatans dör till den stora seminariedelen. I var det pendel till Södrastation och promenad ner mot norr mälarstrand. Väl där såg jag två stora Beachflags med STORSTHLM. Intill fanns två portar. En hade röd matta och två vakter den andra ledde till innergården. Jag hann tänka att den röda mattan var väl påkostat och måste gälla någon lansering av någon ny företagsprodukt så jag valde den breda porten och kom fel. Den röda mattan var meningen att jag skulle beträda!!!

Dagen handlade om Stockholms expansiva utveckling. En festlig debattör var förstås Lars Stjernkvist, S. Iklädd breda hängslen och sitt krulliga hår fick han mungiporna att småle redan från start. På bred östgötska jämförde han Stockholm och Norrköping. Han tog dock en annan jämförelse och nämnde Sollentuna i jämförelsen. Vad är Sollentuna känt för? Ingenting! Hans skämt gick hem och vi förstod alla att det som händer i Storstockholms kranskommuner oavsett vad de heter, händer i Stockholm. Men det som händer i Norrköping händer bara där och ingen annan stans.Linköping lever sitt eget liv och Norrköping sitt.Plura och Peking är från Norrköping, det vet alla. Att t.ex. Mats Sundin är från Sollentuna är underordnat Stockholm eller varför inte Annika Sörenstams uppväxt på golfbanan i Bro.

Ett viktigt ämne för dagen var Trygghetsarbetet. Morgan Johansson, justitieministern, var inbjuden i egen hög person.Han ägnade mycket av sin tid att prata om socialförvaltningarnas brister i kommunerna och mindre tid åt det han ansvarar för???? Även Gunnar Appelgren, samordnare för polisens Mareld, debatterade ämnet Trygghet. Min reflektion var lite märklig kan tyckas. Men ämnet och berättelserna var fångande och intressanta. Dock på en metanivå. Att skjutningarna har ökat med trehundra procent från ett tiotal till trettio per år bland de tungt kriminella beskrevs som huvuduppgift att bekämpa. Av de insända frågorna att döma fanns inga invändningar. Min reflektion blev lite frågande om den otrygghet som vi kommunpolitiker med rätta får försvara mer eller enbart handlar om vardagsbrott och bristen på synliga poliser. Om det pratades det minimalt.

Dock beskrev Appelgren och Johansson behovet av fler kameror. I Stockholm har de satts upp på de mest utsatta platserna och fler ska sättas upp under kommande år. De har nämnligen fördelen att dels registrera händelser och personer men också att flytta fokus från vittnens berättelser så att vittnen vågar träda fram tillsammans med bildernas berättelser.

En ojämn kamp kan tyckas men den dag vi ger upp kampen får inte komma. Ordet tillsammans är i det här sammanhanget redan urvattnat men också lösningen.

Engelska skolan kanske kommer till UB

Under förra mandatperioden togs kontakt med Engelska skolan om att etablera sin skola i Upplands-Bro. Så blev det inte!

Nu har vi träffats och lyssnat på varandra om möjligheten att etablera ett bra samarbete. Träffen var lyckad och det kan mycket väl vara så att vi kan gå vidare. Det överensstämmer dessutom med det koalitionen kommit överens om tidigare.

Det dem erbjuder stämmer väl överens med det behov vi ser. Visst får man ha tålamod med detta precis som med alla andra planer – för det tar tid från första möte till möjlig skolstart. Men låt säga att utbildningsnämnden och skolhuvudmannen tillsammans med frågan om markanvisning hittar en bra väg fram så kan starten ligga ungefär fyra år fram i tiden. Det vore väl något att se fram emot! I detta skede väljer jag att se möjligheterna i stället för alla tänkbara hinder.

Tamsons gillar vändspår i Bro!

Idag hade Rotary bjudit in trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som föreläsare. Han inledde med att avslöja att han gillar idén om att bygga vändspår i Bro, vilket är en förutsättning för att få kvartstrafik. Han anade att frågan skulle komma att ställas.

På den punkten fick han rätt. Men bristen på mer konkreta ambitioner kunde han inte ge. I stället pratade han om jämförelsen med Nynäshamn som bara har ett enda enkelspår och deras behov av fler spår. I den jämförelsen avslöjade han sin okunskap att Nynäshamn har ett upptagningsområde som knappas kan bebos, Östersjön, medan Bro och Kungsängen utgör yttersta länsgräns mot stora delar av ett tätt befolkat Mälardalen. Viss skillnad skulle man kunna säga! Även restiden är ungefär hälften av Nynäsresan. Att resa från Kungsängen eller Bro brukar för den invigde bättre jämföras med en tunnelbaneresa på gröna linjen från Hässelby. Men en gång landet alltid landet om man inte hänger med i utvecklingen av Nordvästra Storstockholm.

Han fick ett tips på vägen. Oppositionspartierna förbereder att agera i landstinget till förmån för att vändspår ska byggas i Bro. Den draghjälpen är väldigt välkommen. För utan den kommer trafikverket inte att prioritera frågan trots att kostnaden är väldigt låg i jämförelsen med vad det kostar per ny bostad att bygga nya tunnelbanelinjer.

För övrigt verkar Kristoffer Tamsons vara en klok politiker! Så vem vet…

Elva steg upp!

Svenskt Näringslivs ranking placerade Upplands-Bro på plats trettio för hela landet och plats fem i Stockholm. Det är en förbättring med elva placeringar!! Regionchefen var på plats med staplar och kurvor som visade den mycket positiva utvecklingen. Företagen gillar oss och den inställningen består.Vad beror det på, undrar utsocknes? Vi har bra folk anställda som lever upp till det politiken sätter upp som mål, brukar jag svara. Och visst har vi en lysande bra näringslivschef i Mathias Forsberg.

På näringslivsfrukosten på galoppen i går redovisade Mathias Forsberg de senaste årens många företagsetableringar med ett bildspel av högsta klass. Imponerande!

En bra start på dagen att fira Upplands-Bro kommuns framgångar och dessutom i en miljö som Bro Park erbjuder.

Näringslivet går som tåget

Vår kommun är bland landets 290 kommuner på plats 30 i Näringslivets senaste NKI, nöjdhetsmätning. Plats 30 är den bästa placeringen någonsin.

Hur kan det komma sig?

Min egen uppfattning är den satsning som påbörjades under tidigare mandatperiod och fortsatt under innevarande. En medveten satsning på näringslivsfrågorna från politiken och med tjänstemän som brinner för frågorna. Då är det lätt att bli framgångsrika.

I morgon bitti kl 07.15 kommer detta att firas på den näringslivsfrukost som går av stapeln på Bro Park. Ungefär en gång i månaden träffas företagare i kommunen och politiker till tidig frukost och lyssnar på näringslivschefen eller inbjuden talare. I morgon är det förstås lämpligt att uppmärksamma klättringen i rankingen.

Trycket på kommunen är stort med många nya företag som vill etablera sig här.