I Håtuna välkomnades ny herde

Idag var kommunledningen inbjuden att närvara när den nya kyrkoherden för Bro pastorat skulle välkomnas. Det skedde i Håtuna kyrka med biskopen närvarande.

För min del var det första gången jag var med om detta.

Det fanns en värme och närvaro som jag kände starkt igen från de frikyrkliga sammanhang jag har erfarenhet av. Jag mötte också många ansikten bland de aktiva och mötesbesökarna som jag kände väl från samhället.

Den nya kyrkoherden får en viktig uppgift att leda sin församling i en av Stockholms läns mest expansiva kommuner. Och i en tid då medlemsantalet sviktar men uppgiften som kyrka kanske är viktigare än på länge.

 

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten

Trygghetsfrågorna överöser oss dagligen med nya beskrivningar om kriminella händelser som inte hinns med av ordningsmakten. Vi har för få poliser! Om drygt två år har vi flera! Det anses täcka den numerär som satts upp som lämplig. Men hur gör vi fram till dess? Vad händer om polisförbundets debattartikel blir verklighet?  Mer än varannan polis funderar på att sluta, skriver Lena Nitz och Stefan Eklund från polisförbundet i Aftonbladet debatt idag: Ska de politiska löftena om fler poliser blir verklighet krävs satsningar på polisen. Det är en nationell angelägenhet av största strategiska vikt, som dessutom har folkets stöd. En ny undersökning från Novus visar att poliser är den yrkesgrupp som flest anser bör få högre löner. Drygt tre av tio (31 procent) uppgav att just polisers löner bör höjas.Det krävs satsningar för att ge Sveriges poliser en lön som står i proportion till det ansvar och de risker som följer med yrket. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige.

Vi som har fått väljarnas förtroende att leda en kommun kan inte vänta. Vi måste fylla bristen som ordningsmakten ger oss med de lösningar som står oss till buds. Då finns i ordnade former att välja på ordningsvakter eller väktare. Skillnaden dem emellan beskrivs på polisens hemsida: Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott. Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt.

Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

Polis, ordningsvakt eller väktare kan inte återskapa ordning och trygghet på egen hand. Men det kan inte heller fältassistenter eller vuxenvandringar eller Fryshuset.

I brist på och i väntan på närvarande och synliga poliser måste därför kommunen, företagarna och de kommunala och privata bostadsbolagen täcka upp den kompetens som polisen skulle bidra med men inte klarar. Därför blir satsningar på väktare och ordningsvakter lika självklara som de relationskapande åtgärderna. Det är inte antingen eller utan både och! Antingen vi önskar det eller ej!

 

Politikens julafton!

Idag är det politikens julafton i Upplands-Bro. Klockan ett börjar budgetfullmäktige. Pengar ska delas ut! Nästa år ökar de ekonomiska ramarna med nästan ett hundra miljoner. Jag ser framför mig en debatt mellan den styrande koalitionen och de fyra oppositionspartierna som inte alls ändrar på de ekonomiska ramarna eller den stora övergripande inriktningen att satsa på trygghetsarbetet och skolorna. Äldreomsorgen kommer förstås att lyftas fram med det nya äldreboendet vid Lillsjön/ Tibble, men den stora debatten kommer bli vem som kom på trygghetsarbetet först. Kameror, ordningsvakter, fältarbetare, fryshuset…Vems idé det var!

Skolsatsningarna kommer nog att bäras av kritiska ord som misslyckats och för lite.

Nu är jag ingen siare men det jag vill peka på är det som kan betraktas som förutsägbart och intetsägande men likafullt delar upp befolkningen i oppositionsstödjare eller majoritetsgillare. Och det märkliga är att media går på samma sak eller rättare sagt livnär sig på det. I valet av rubrik och artikelinnehåll skulle man kunna välja ” Alla partier eniga..” men det skulle vara lika intressant som att göra en stor artikel om det vackra vädret i stället för det katastrofala.

Jag tar dagen till ära på mig vitskjorta och slips och hoppas kunna bidra till debatten med saklighet, men jag är långtifrån säker på det. Att kunna skilja på sak (det sagda) och person får jag som vanligt skriva i pannan.

Att vara med i majoriteten och bidra till att kommunen växer mer än tidigare och på många områden nå sina högt satta mål är förstås väldigt kul. Att inte vara med är sannolikt väldigt frustrerande.

Budgetdebatten lär hålla på till midnatt men som sagt etthundramiljonerkronor blir det i nya pengar!

Budget 2018

Koalitionen satsar på trygghet, livskvalitet och utveckling i sitt budgetförslag

 

Klicka här för att se hela budgetfilmen!

 

Den 22 november avgörs slutgiltigt budgeten för 2018 i Upplands-bro kommun. Enligt den styrande koalitionens (S, MP, C, KD) förslag tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor.

Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.

Upplands-Bro är en av landets mest expansiva kommuner. Dess läge i en stark tillväxtregion ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt. I sin budget för 2018 tar den styrande koalitionen ett större grepp om kommunens centralorters utveckling, genom fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro. Man planerar för 20 000 nya bostäder till 2030 och fortsätter striden för kvartstrafik till Bro.

– Vi tar oss an de utmaningar vi har. Det handlar om att hålla takt i tillväxten, rusta våra unga för framtiden och skapa trygga livsvillkor.

För förbättrade kommunikationsmöjligheter och som ett led i hållbarhetsarbetet fortsätter anläggandet av fler gång- och cykelvägar. Man budgeterar även för att vidareutveckla kommunikationen mellan kommun och medborgare, där man bland annat arbetar med medborgardialoger.

Genom att förstärka anslaget till nyföretagarcentrum satsas det ytterligare på nyföretagande i Upplands-Bro kommun.

Budgeten för 2018 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 22 november 2017.

Äntligen!

På SKL:s kvalitetsmässa förra veckan under seminariet om våldsbejakande extremism efterfrågades ” det svenska”. Vad är det som är vårt gemensamma? Med den frågan avslutades seminariet och kvar i luften hängde frågan om vem tar bollen och vad blir det av den? Svårighetsgraden på uppgiften är nog den högsta och dagens beslutsfattare ägnar sin tid åt snabba utspel med kortsiktiga vinster, inte sällan för att vinna medias gunst. 

Därför är det som hände idag på förmiddagen så förlösande!

Malous von Sivers program med Lars Adaktusson, KD, Fredrik Federley, C och Paula Bieler, SD, handlade om just värderingar.

De tre politikerna gjorde sitt bästa för att svara på frågan och min favorit intog den roll som alltför länge varit saknad.

En svensk värdekommission nämndes som förslag av Adaktusson med hänvisning till den som genomfördes i Norge.

Äntligen ett perspektiv på politiska frågor och samhällsbehov som handlar mer om samverkan och långsiktighet.

I Göteborg byggs framtiden

Ebba Bush Thor är sista talare på Kvalitetsmässan i Göteborg. En hel del lyssnar på talet om framtidslösningar i sjukvård och äldreomsorg. Just nu är det otryggheten i Ronneby som är exemplet för polisbristen i landet och trygghetsarbetet.

Idag är det tredje och sista dagen i Göteborg. Efter mig kommer statsministern och EU toppmötet. Ett tag undrade jag över den mycket omfattande polisinsatsen utanför och i kongresshallen. En enkel kommunpolitiker från Upplands-Bro kan knappast kräva det. Mycket riktigt. Jag frågade och förstod att jag kunde röra mig fritt utan hotbild. Värre för dem som kommer efter.

Mässan har varit bra med många bra seminarier. Mest besöktes nog det som Gunnar Wetterstrand ledde om tillitsstyrd ledning i kommunerna. Han är både underhållande och väldigt sakligt inspirerande och kunnig. Ovanligt med sådana.

Nya kommunallagens skrivning om hela kommunstyrelsens ansvar och delaktighet vid framtagning av instruktioner för kommundirektören tydliggjordes i ett annat seminarium. Att kommunstyrelsen aldrig får lägga sig i en nämnds beslut och mycket annat diskuterades.

Ulf Kristersson, M, gjorde ett stiligt framträdande i TV studion på mässan. Han har en väldigt lyckad smekmånad och får beröm för sin resonerande stil.

 

Utmaningar med skolor i utanförskapsområden hette ett seminarium. En falsk sanning är den om föräldrars akademiska bakgrund hävdade rektorn för ett av Göteborgs mest utsatt områden. Jag hävdar att en trygg familj och trygg omgivning spelar störst roll för en lyckad skolgång, menade han. Jag är själv ett exempel på det! Panelen fördömde rankingar och menade att deras konsekvens av låg ranking medför att den skolan därmed får ännu ett skäl att misslyckas och väljs då bort av de elever som behövs för att integrera.

 

Själv tog jag en virtuell tur med den uppställda linbanan. Med glasögon som förde min hjärna till en tur högt över Göteborgs nejder åkte jag med framtidens kollektivtrafik högt över alla köer och trafiksignaler med en underbar vy och dessutom utan utsläpp och avgaser. Jag var skeptisk när jag klev på, och har varit det i många år men faktum är att något hände under turen. Dels är vagnarna nu större för ett tjugotal passagerare mot tidigare en handfull och dessutom är miljöhotet från de flesta ej elektrifierade fordon mer eller mindre negativ. Ibland får man tänka om!

Bostadsministern uppmanade att bygga bostäder för verklighetens plånböcker. SABO- hus med statsbidrag får ner hyrorna så att ungdomar har råd att hyra sin lägenhet. Det var upp-maningen.

Sista dagens sista seminarium för min del hade titeln: Hoten från våldsbejakande extremism. Terroristförskaren Magnus Norell tillsammans med en panel bestående av bl.a. Säpo, Islamforskare från Uppsala universitet med muslimsk aktivistbakgrund mm.

Vi måste ha smartare politiker blev slutklämmen! Och det är inte lätt att ordna i en tid av fördumning (min kommentar). De menade att begreppet Svensk måste få ett innehåll mer än det etniska. De ungdomar som idag utgör ett hot behöver få en utmaning att vilja bli svenskar beroende på det begrepp som vi svenskar samlas kring. Det begreppet finns inte idag! Vi måste också se radikalisering och extremism som individuella och inte som grupp. Men vi måste också definiera extremism tillsammans med Islam för det är verkligheten. Den politiska fegheten/korrektheten gömmer den kopplingen genom att i samma problembeskrivning lägga till ett par andra ideologier vilket inte stämmer överens med dagens nya och omfattande extremism.

Efter så många och kloka intryck lär det snurra runt i huvudet av idéer en tid där summan av det som sades kanske kan sammanfattas med, oavsett område, det finns inget quick fix. Och långsiktighet och uthållighet är inte riktigt det som politiker, väljare och media kännetecknas av idag!

 

 

 

 

Budget 2018 del 1 (3)

I dag presenterar den styrande koalitionen (S, MP, C, KD) i Upplands-Bro kommun sin budget för 2018. Enligt förslaget tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel för 2018. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor.

Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.

 

Fokus i 2018 års budget ligger på att ytterligare stärka och utveckla arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen.

Den styrande koalitionen budgeterar för inrättandet av en kommunövergripande Trygghetspott. Vidare vill man, inom ramen för sociala investeringsfonden, möjliggöra projekt med fokus på att främja trygghet genom till exempel föreningsdrivna nattvandringar och ”Brobyggare”.

En annan del i trygghetsarbetet är att utveckla samverkan med frivilligorganisationer som till exempel FRG (Frivilliga Resursgruppen), grannstöd och grannsamverkan. Andra konkreta åtgärder är ansökan om ordningsvakter och trygghetskameror samt bättre utomhusbelysning och tryggare utomhusmiljöer.

I budgeten för 2018 stärker man också fritidsgårdarna. För en trygg skoldag med arbetsro och bra arbetsmiljö rustas kommunens skolor och arbetet fortsätter med att se över larm och lås på skolornas lokaler.

Budgeten för 2018 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 22 november 2017.

Vi enades om polisbrevet!

Ett första steg togs i går på kommunstyrelsen för ett tryggare Bro och Kungsängen. Det kan låta banalt men varje steg åt rätt håll bär åt rätt håll.

Det vi enades om att var att över blockgränsen, alla partier, formulera ett brev till regeringen och länspolismästaren med flera om situationen i vår kommun. Även om storleken på brott som begås och antal brott som begås överträffas på andra håll i länet och landet så är vi i behov av fler och synliga poliser. Ett mer slagkraftigt brev än detta kan knappast tas fram med tanke på att alla står bakom brevet. Nu ska vi bara bli överens om ordalydelsen i brevet!

Ett av flera inslag för att få ett tryggt samhälle! Den politiska ledningens budget för 2018 innehåller ett helt paket av åtgärder som du kan läsa mer om på kommunens hemsida. Vi har till och med gjort några rörliga bilder med korta sammanfattningar i tre delar om budgeten. Den första kan du se om du använder nedanstående länk!

Det fattas vett och poliser!

Ibland är det som om Upplands-Bro vore händelsernas centrum och ensamma partier och partipolitiker världens frälsare. Begreppet kan vara anstötligt men i dagens skeenden både på det lilla lokala planet och världspolitiken blir väldigt mycket av utspel egocentriskt och kortsiktigt.

Att höra Trump hota sig till fred med våld och vapen rimmar lika illa som att det våld som drabbat Bro och Kungsängen snabbfixas med fler poliser och kameror och moderata motioner.

Idag har vi kommunstyrelse och i sista stund fått förslag från moderaterna att skriva på deras brev som är riktat till regeringen med skarp kritik av rådande polisbrist.

Kritiken är berättigad men lösningen behöver vara långsiktig och blocköverskridande. För att nå dit måste enskilda utspel stå tillbaka för ömsesidiga initiativ och gemensamma formuleringar och beskrivningar på både orsak och framtidslösning. Det handlar inte bara om att vinna ett val! Det handlar om att rädda ett utsatt samhälle från kriminalitet, såväl den tunga som den gängbildande.

Polisens tillkortakommanden skyller många på omorganisationen och lönestrukturen. Även tidigare för få utbildade anges som orsak. Dessa brister har i regel alla partibeteckningars ledarskap som mer eller mindre delaktiga till dagens situation. Minnet är dock kort hos såväl media, politiker och väljare så därför belönas i allt för stor utsträckning käcka idéer från enskilda utan krav på genomförande-trovärdighet och framförallt långsiktighet.

Jag föreslår i stället ett blocköverskridande initiativ där både orsaksbeskrivning, nuläge och hållbara lösningar blir resultatet. En del frågor kräver sådan politik och samhället har rätt att kräva det.

Mitt förslag är användbart både på riksnivå och kommunal nivå.