• Ja till ensamkommande flyktingbarn

    Vid dagens kommunstyrelse beslutades att säga ja till 83 ensamkommande flyktingbarn. Endast ett part yrkade avslag och reserverade sig. Ytterligare två partier i opposition ( L och M)  lade en protokollsanteckning med förmaning om hur problematiskt mottagandet är.

    Själva sakfrågan är att vi redan tagit emot över 60 av dessa flyktingbarn. Markeringarna tolkar jag som en svängning mot en restriktiv syn på mottagandet av dessa flyktingbarn trots att alla kommuner i landet nu tvingats ”ta sitt ansvar”. Jag tycker att vi måste möta de ensamkommande flyktingbarnen med stor generositet. Därför blir beslutet Ja till ensamkommande flyktingbarn det enda riktiga.