Barnkonventionen blir lag!

Äntligen!

Kristdemokraterna har jobbat i många är för att övertyga andra partier om nödvändigheten att göra barnkonventionen till svensk lag, nu händer det! Barn och Äldreminister Maria Larsson har tillsatt en utredning för att möjliggöra införlivandet av konventionen som en del av vår lagstiftning. I Järfälla har kristdemokraterna använt konventionen i vårt praktiska politiska arbete sedan 1998.

Länk till videoklipp med barn och äldreminister Maria Larsson
http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982

”En liten film om kvinnan.”

Den åttonde mars så var det uruppförande på den nya filmen ”En liten film om kvinnan.”
Filmen har skapats av seniora kvinnor i Järfälla och berättar historien om kvinnornas liv.
Ett fullsatt folkets hus applåderade filmskaparna.
Lennart Nilsson talade och framhöll kulturens ovärderliga roll för såväl ung som gammal.
”Alla människor oavsett ålder har en historia att berätta” sade Lennart Nilsson.
Filmpremiär

 

 

 

 

 

 

På bilden intervjuas filmskaparna av  Stanislaw Przybylski, Stanislaw fick tidningen Äldreomsorgs värdegrundspris
av barn och äldreminister Maria Larsson 2012.