Juletid och skolavslutningar

Vid juletid och vid skolavslutningar blossar en debatt om lämpligheten av skolavslutning i kyrkan, en märklig debatt tycker jag. Sverige och kristendomen har en lång tradition tillsammans. Kristna värderingar har legat till grund för lagstiftning och moraluppfattning. Andra länder har andra traditioner och är värda lika stor respekt som de svenska, vilket är en självklarhet för Kristdemokrater och så kallat vanligt folk!

Nu har regeringen på vårt initiativ lagt ett nytt förslag. Förslaget innehåller en ändring av skollagen där det tydliggörs att ”enstaka” religiösa inslag i skolans verksamhet får förekomma. Ett utmärkt förslag, skolans uppgift är att utbilda unga människor till självständiga reflekterande medborgare. Ett besök i en kyrka enligt svensk tradition är ett led i den utbildningen, och att besöka en moské kan vara ett annat led i samma utbildning. Barn och unga kan tänka själv, om inte skolans företrädare har den människosynen då är vi illa ute!

Lennart Nilsson