Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst!

Alla människor är unika och har en unik talang! Kristdemokraterna är den politiska kraften för att frigöra den förmågan. Ålder eller kön, uppväxt eller funktionshinder skall inte vara ett hinder i vårt Järfälla!

Järfällas viktigaste resurs är barn och unga. Vi investerar i varje barn och ung person mellan 5-20 år genom att ge varje barn en kulturpeng och varje barn en fritidscheck. Med meningsfull fritid i föreningslivet eller kulturskolan utvecklas den egna förmågan, och därmed växer självförtroendet och den personliga utvecklingen.

Under mandatperioden har vi startat två fritidsgårdar och tagit första spadtaget till vårt unika badhus. Vi vill starta två fritidsgårdar till!

Att vara gammal är att vara vis, säger ett kinesiskt ordspråk. Vi vill lyfta fram kraften och förmågan hos Järfällas seniorer. När man  inte längre orkar deltaga i samhällslivet fullt ut så skall man ha rätt till en plats på ett äldreboende. Vi lyssnar på den seniora visdomen och vi vill skapa en omsorg med tid för omtanke och kvalité. Personalen skall vara en resurs och inte ett produktionsmedel!

Barnen skall ha en god arbetsmiljö i skolan. Vi vill rusta upp skolornas fysiska miljö. Lika viktigt är att skapa en trygg och lugn miljö i klassrummet. Vi vill ge lärarna resurser att möta individuella behov och avhjälpa problem i tid.

Om du håller med, rösta på Kristdemokraterna!