• Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst!

    Alla människor är unika och har en unik talang! Kristdemokraterna är den politiska kraften för att frigöra den förmågan. Ålder eller kön, uppväxt eller funktionshinder skall inte vara ett hinder i vårt Järfälla!

    Järfällas viktigaste resurs är barn och unga. Vi investerar i varje barn och ung person mellan 5-20 år genom att ge varje barn en kulturpeng och varje barn en fritidscheck. Med meningsfull fritid i föreningslivet eller kulturskolan utvecklas den egna förmågan, och därmed växer ...

  • Av alla våra politiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast!

    Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Läs mer här om varför vi vill ge alla barn en kulturpeng och en fritidscheck.