Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Järfälla är kallade till årsmöte den 12:e februari klockan 18.30. Plats: Kvarnhuset, Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg.

Anmäl dig till lennart.nilsson@jarfalla.se eller 070-7131891.

Välkomna!