• Lyssna på barnen!

  En gång om året så ställer Järfällas barn oss förtroendevalda till svars för de beslut vi fattar och ibland för beslut som vi borde fattat. I vanlig ordning så var kristdemokraterna på plats och svarade på barnens frågor.

  En fråga som kommer upp vid varje barnhearing är den dåliga dusch och toalettmiljön på våra skolor. Kristdemokraterna motionerade år 2005 i denna fråga.

  Vi fick inget stöd från något annat parti den gången. Nu försöker vi igen med samma motion: Toalettgaranti 2...

 • Välkommen Biltema till Järfälla!

  Idag så öppnade Biltema sin nya butik i Veddesta. Kristdemokraterna välkomnar Biltema till Järfälla,  etaberingen innebär nya jobb och en tydlig prispress på reservdelar och byggmatrial.

  Det är bra för Järfällaborna! Vi önskar varuhuschefen och hans medhjälpare lycka till!

   

   

   

   

   

   

  Tomas Strömhielm och Joakim Persson Foto: Lennart Nilsson

 • Järfällas styrande minoritetskoalition S+Mp+C   driver en  ”hittepåpolitik” utan finansiering!

  På kompetensnämndens senaste möte sprack koalitionens politik med en smäll. När visioner mötte verklighet så räckte inte pengarna till för att förverkliga vallöften. I stället för att acceptera fakta så valde koalitionens företrädare att egenhändigt på politisk nivå blanda och ge för att åtminstone rädda sommarjobben för unga. Hanterandet strider mot fullmäktiges beslut och förvaltningsrättsliga regler.

  Av den anledningen så har Kristdemokraterna til...