• Avskaffa landstingets sjukvårdsansvar gör vården likvärdig i hela landet.

    Lennart Nilsson gruppledare i Järfälla har tillsammans med länets kommunalråd lagt fram ett förslag som ligger i linje med vårt vallöfte att avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Vi vill höja kvalitén för all sjukvård och göra den jämlik över hela landet. Med staten som garant för sjukvårdens innehåll och kommunernas närhet till patienten och äldreomsorgen  som ansvarig för våra vårdcentraler så skapas förutsättningar för hög kvalitet i sjukhusvården och tillgänglighet för kommuninnevånarna....

  • Järfälla, kommunen som vänder ryggen mot Mälaren!

    Vår kommun har en lång strandlinje med utrymme för rekreation kultur och båtresor. Kommuninnevånare med lokalkännedom vet hur man hittar till Sandviks gård eller Gåseborg Ängsjö eller Koffsan. Nyinflyttade Järfällabor känner emellanåt inte till att hela kommunen gränsar till Mälaren och att vi har fem friluftsbad. Det vill vi Kristdemokrater ändra på och har lämnat en motion till fullmäktige för att lyfta fram vår fantastiska Mälarkust.