• Förbättra Järfällas måltidsambitioner!

  Måltidens betydelse för vår livskvalitet är fastlagd i forskningen. Järfälla kommun serverar lagad mat till Järfällabor i alla åldrar men med vilken ambition som vår kommun lagar maten är omtvistad. . Bra mat skall vara lagad med bra råvaror och vara sammansatt rätt för att uppfylla vårt behov av korrekt nutrition. Men om maten inte uppfattas som god eller inte är tillräckligt varierad så försvinner matlusten snabbt för den äldre som i ensamhet skall värma maten i mikrovågsugnen eller för barnet som av olika anledningar inte äter skolans mat. 

  VI har nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår ett matlyft för Järfälla kommun enligt följande förslag:

  • För att skapa en högre kvalité och öka variationen av maträtter föreslår vi att insatsen ”matlåda i hemmet” och ”matlagning i hemmet” med syfte att få flera leverantörer. Den äldre skall ges möjlighet att själv fastställa sin veckomatsedel minst sju rätter skall erbjudas.
  • Riskbedömningar av maten skall genomföras för att undvika undernäring. Vid läkemedelsgenomgång skall läkemedlets påverkan på aptiten bedömas.
  • För att tillgodose äldres behov av att äta vid fler tillfällen under dagen förslår vi att insatsen ”mat i hemmet” anpassas till äldres behov av att äta fem gånger per dag.
  • Järfällabor med insatsen mat i hemmet skall erbjudas gemensamma måltider med närboende äldre i närliggande kommunal matsal gärna i samverkan med frivilligorganisationer.
  • För att säkerställa att maten är god föreslår vi att maten utvärderas genom att efterfråga matgästens uppfattning om måltiden och vad man vill äta nästa gång. Förslagsvis genom ett it-system exempelvis i hemtjänstens mobiltelefoner. Pensionärsorganisationerna skall erbjudas att utse en referensgrupp för matutveckling.
  • I skolmatsalen kan man placera en så kallad utvärderingsstolpe med fyra smiley-gubbar för att få en snabb feedback från elever.
  • Matråd skall vara obligatoriskt på varje skola, äldreboende eller gruppboende. Protokoll skall föras vid rådens sammanträde. Protokollen skall vara offentliga.
  • Maten och måltiden skall vara en del av den pedagogiska undervisningen i förskola och skola då såväl näringslära som måltidens roll skall lyftas fram. En trygg och lugn matsituation skall garanteras av Järfälla kommun genom inspektioner och vägledning av förvaltningen.
  • Skolans mat skall alltid bestå av minst tre lagade maträtter varav en vegetarisk.
  • Järfälla kommun skall i upphandlingar och egna anställningar säkerställa god kunskap hos de kockar som lagar mat till kommunens matgäster.
  • Uppvärmd mat skall undvikas genom korta ledtider mellan matens tillredning och måltidstillfället.
  • Järfällas kostansvariga skall ges verktyg att säkerställa att färska grönsaker serveras och att kedjan från jord till bord är kort.