• Järfällas styrande minoritetskoalition S+Mp+C   driver en  ”hittepåpolitik” utan finansiering!

    På kompetensnämndens senaste möte sprack koalitionens politik med en smäll. När visioner mötte verklighet så räckte inte pengarna till för att förverkliga vallöften. I stället för att acceptera fakta så valde koalitionens företrädare att egenhändigt på politisk nivå blanda och ge för att åtminstone rädda sommarjobben för unga. Hanterandet strider mot fullmäktiges beslut och förvaltningsrättsliga regler.

    Av den anledningen så har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet valt att överklaga nämndens beslut. Vi anser att Järfällaborna förtjänar ett beslutsfattande som följer regelverk och som har finansiering i verkliga pengar!