• Koalitionen glömmer Järfällaborna!

    Kommunfullmäktige debatterade Järfällas bokslutet i går kväll det sista bokslutet inför valet.  I bokslutet mäts kvalitet och de styrande partiernas förmåga att leva upp till sina vallöften. Det sämsta betyget är enligt min uppfattning Järfällabornas sjunkande syn på kommunen som en bra plats att bo på. När samtidigt skattekraften i kommunen sjunker och den upplevda tryggheten går åt samma håll så har S+C+MP misslyckats. Enligt revisionen har endast 42 av 119 av kommunfullmäktige fastställda mål uppfyllts. Några exempel. Om koalitionen intresserat sig för äldreomsorgen så skulle inte SKL klassat hemtjänsten i gruppen sämst av kommuner. Nöjdheten med kommunens äldreboenden skulle öka inte minska. Fler elever i gymnasiet skulle ges en utbildning som leder till examen och Järfälla skulle inte klassas i gruppen sämst bland Jämförelsekommuner. Den demokratiska insynen och inflytande i verksamheten minskar enligt medborgarundersökningen. Det är ett underkänt slutbetyg för den styrande koalitionen. I sin iver att bygga mest i länet så glömde koalitionen Järfällaborna.

    Lennart Nilsson, kommunalråd och gruppledar