Lokalavdelning

Lokalavdelningens styrelse:

Ordförande
Borgström, Roland
E-post: roland.borgstrom@jarfalla.se

Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Hedberg Balkå, Ann
Olofsson, Inge
Makris, Georgios

Ersättare
Marshall, Manuel
Hansson, Jessica

Adjungerade
Johansson, Ulf (kassör)
Nilsson, Lennart (gruppledare)

Valberedning för nästa ordinarie årsmöte
Ulf Johansson
Jonas Sareld
Roland Borgström

 

Medlemsregisteransvarig
Johansson, Ulf
Distriktsstämman
ordinarie ombud
Ronny Gilderskär (sammankallande)
Lennart Nilsson
Katherine Marshall
Inge Olofsson
Georgios Makris
Ann Hedberg Balkå
Manuel Marshal

ersättande ombud
Jessika Hansson
Lydia El Hachem
Isabella Makris
Peter Gustavsson
Robert Wikström
Andreas Lindenhierta