Lokalavdelning

Lokalavdelningens styrelse:

Ordförande
Gert Jansson
E-post: gertjansson@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Lydia El-Hachem
Lennart Nilsson
Andreas Lindenhierta

Adjungerade
Johansson, Ulf (kassör)

Valberedning för nästa ordinarie årsmöte
Ulf Johansson
Jonas Sareld
Roland Borgström

Medlemsregisteransvarig
Lennart Nilsson
Distriktsstämman
ordinarie ombud
Lennart Nilsson
Inge Olofsson
Ann Hedberg Balkå
Lydia El Hachem
Ulf Johansson