• Lokalavdelning

  Lokalavdelningens styrelse:

  Ordförande
  Gert Jansson
  E-post: gertjansson@hotmail.com

  Ordinarie ledamöter
  Lydia El-Hachem
  Lennart Nilsson
  Andreas Lindenhierta

  Adjungerade
  Johansson, Ulf (kassör)

  Valberedning för nästa ordinarie årsmöte
  Ulf Johansson
  Jonas Sareld
  Roland Borgström

  Medlemsregisteransvarig
  Lennart Nilsson
  Distriktsstämman
  ordinarie ombud
  Lennart Nilsson
  Inge Olofsson
  Ann Hedberg Balkå
  Lydia El Hachem
  Ulf Johansson