Ungdomsidrotten är viktig!

Järfällas Go-kart bana är en viktig regional idrottsanläggning och Go-kart är motorsportens ungdomsklass. Kristdemokraterna protesterar kommunens behandling av Järfälla Mk som driver verksamheten. Att först bevilja klubben bygglov för att bygga ut banan till en allt för hög avgift och sedan säga upp klubben genom ombud år inget annat än skandal. Kristdemokraterna ser ungdomsidrotten som en mycket viktig samhällsfunktion och protesterar mot beslutet.

Bygg om den nuvarande simhallen till ett föreningarnas hus!

Järfällas gamla simhall har tjänat ut som simhall men är i mycket gott skick strukturellt. Kristdemokraterna har varit drivande för att en ny simhall skall byggas men har samtidigt ansett att den gamla simhallen skall återanvändas. Hallen är byggd i brobetong och i mycket gott skick förutom att ytskikt fukttätning och övrigt byggmaterial är avpassat för användning i en simhalls våta miljö och har tjänat ut. Nu skall simhallen rivas till en kostnad av minst 70 miljoner. Kristdemokraterna anser att ett sådant förfarande strider mot både sunt förnuft och god hushållning med skattebetalarnas pengar. Vi föreslår att byggnaden byggs om till ett kultur och föreningshus! Järfällas föreningsliv har stort behov av lokaler och Järfällaborna efterfrågar ett lokal för event och musik. Byggnaden ligger dessutom centralt och nära kollektivtrafik.

Investera I Barkarby!

IMG_6958Tillsammans med Moderaterna och Liberalerna genomför Kristdemokraterna en kampanj i Barkarby för att protestera mot nedläggningar av viktig kommunal service i stadsdelen. Kristdemokraterna vill behålla både äldreboende och fritidsgård i kommundelen. Det är dags att satsa på Barkarby!

Ett äldreboende i varje kommundel.

Kristdemokraterna har alltid arbetat för äldres rättigheter. När S+Mp+C lägger ned Almens äldreboende i Barkarby så tar man ifrån lokalsamhället ett äldreboende och flyttar Barkarbys äldre från sitt sociala sammanhang. Flyttlasset går till Viksjö och resan startar om ett år när Viksjös boende är klart. Det blir ett år av oro för de äldre. Oron blir än större när de äldre upptäcker att socialnämnden beslutat att upphandla boendet vid samma tidpunkt. Kristdemokraterna  röstade som enda parti  emot upphandlingen av hänsyn till Almens seniora hyresgäster. Äldres hälsa och trygghet måste ha första prioritet och gå före socialnämndens ekonomiska överväganden.

Lennart Nilsson

Gruppledare

 

Lyssna på barnen!

En gång om året så ställer Järfällas barn oss förtroendevalda till svars för de beslut vi fattar och ibland för beslut som vi borde fattat.
I vanlig ordning så var kristdemokraterna på plats och svarade på barnens frågor.

En fråga som kommer upp vid varje barnhearing är den dåliga dusch och toalettmiljön på våra skolor. Kristdemokraterna motionerade år 2005 i denna fråga.

Vi fick inget stöd från något annat parti den gången. Nu försöker vi igen med samma motion: Toalettgaranti 2015

Välkommen Biltema till Järfälla!

Idag så öppnade Biltema sin nya butik i Veddesta. Kristdemokraterna välkomnar Biltema till Järfälla,  etaberingen innebär nya jobb och en tydlig prispress på reservdelar och byggmatrial.

Det är bra för Järfällaborna!
Vi önskar varuhuschefen och hans medhjälpare lycka till!

biltema

 

 

 

 

 

 

Tomas Strömhielm och Joakim Persson
Foto: Lennart Nilsson

Järfällas styrande minoritetskoalition S+Mp+C   driver en  ”hittepåpolitik” utan finansiering!

På kompetensnämndens senaste möte sprack koalitionens politik med en smäll. När visioner mötte verklighet så räckte inte pengarna till för att förverkliga vallöften. I stället för att acceptera fakta så valde koalitionens företrädare att egenhändigt på politisk nivå blanda och ge för att åtminstone rädda sommarjobben för unga. Hanterandet strider mot fullmäktiges beslut och förvaltningsrättsliga regler.

Av den anledningen så har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet valt att överklaga nämndens beslut. Vi anser att Järfällaborna förtjänar ett beslutsfattande som följer regelverk och som har finansiering i verkliga pengar!

  

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Järfälla är kallade till årsmöte den 12:e februari klockan 18.30. Plats: Kvarnhuset, Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg.

Anmäl dig till lennart.nilsson@jarfalla.se eller 070-7131891.

Välkomna!