Ett äldreboende i varje kommundel.

Kristdemokraterna har alltid arbetat för äldres rättigheter. När S+Mp+C lägger ned Almens äldreboende i Barkarby så tar man ifrån lokalsamhället ett äldreboende och flyttar Barkarbys äldre från sitt sociala sammanhang. Flyttlasset går till Viksjö och resan startar om ett år när Viksjös boende är klart. Det blir ett år av oro för de äldre. Oron blir än större när de äldre upptäcker att socialnämnden beslutat att upphandla boendet vid samma tidpunkt. Kristdemokraterna  röstade som enda parti  emot upphandlingen av hänsyn till Almens seniora hyresgäster. Äldres hälsa och trygghet måste ha första prioritet och gå före socialnämndens ekonomiska överväganden.

Lennart Nilsson

Gruppledare

 

Lyssna på barnen!

En gång om året så ställer Järfällas barn oss förtroendevalda till svars för de beslut vi fattar och ibland för beslut som vi borde fattat.
I vanlig ordning så var kristdemokraterna på plats och svarade på barnens frågor.

En fråga som kommer upp vid varje barnhearing är den dåliga dusch och toalettmiljön på våra skolor. Kristdemokraterna motionerade år 2005 i denna fråga.

Vi fick inget stöd från något annat parti den gången. Nu försöker vi igen med samma motion: Toalettgaranti 2015

Välkommen Biltema till Järfälla!

Idag så öppnade Biltema sin nya butik i Veddesta. Kristdemokraterna välkomnar Biltema till Järfälla,  etaberingen innebär nya jobb och en tydlig prispress på reservdelar och byggmatrial.

Det är bra för Järfällaborna!
Vi önskar varuhuschefen och hans medhjälpare lycka till!

biltema

 

 

 

 

 

 

Tomas Strömhielm och Joakim Persson
Foto: Lennart Nilsson

Järfällas styrande minoritetskoalition S+Mp+C   driver en  ”hittepåpolitik” utan finansiering!

På kompetensnämndens senaste möte sprack koalitionens politik med en smäll. När visioner mötte verklighet så räckte inte pengarna till för att förverkliga vallöften. I stället för att acceptera fakta så valde koalitionens företrädare att egenhändigt på politisk nivå blanda och ge för att åtminstone rädda sommarjobben för unga. Hanterandet strider mot fullmäktiges beslut och förvaltningsrättsliga regler.

Av den anledningen så har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet valt att överklaga nämndens beslut. Vi anser att Järfällaborna förtjänar ett beslutsfattande som följer regelverk och som har finansiering i verkliga pengar!

  

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Järfälla är kallade till årsmöte den 12:e februari klockan 18.30. Plats: Kvarnhuset, Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg.

Anmäl dig till lennart.nilsson@jarfalla.se eller 070-7131891.

Välkomna!

Oktober en kulturmånad i Järfälla!

För tolfte året i rad arrangerar Järfälla Kultur, i samarbete med det lokala föreningslivet, en kulturmånad. Kulturmånaden invigdes av Lennart Nilsson, Kd ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, lördagen den 4 oktober 12:00 i Jakobsbergs centrumgalleria. På bilden ses Åke Hedbom och Järfälla musikkår inleda kulturmånaden med en höstkonsert till förmån för Röda korset.

IMG_0539.JPG

Tack!

Tack till alla som på olika sätt hjälpte till i valrörelsen 2014!
Tack för alla samtal och möten med engagerade medborgare!
Kristdemokraterna i Järfälla kommer fortsätta att jobba med att vara en röst som hörs och som behövs i vår kommun!
Ronny Gilderskär, ordförande för Kristdemokraterna i Järfälla

IMG_8644Se fler bilder från valrörelsen här