Järfällas styrande minoritetskoalition S+Mp+C   driver en  ”hittepåpolitik” utan finansiering!

På kompetensnämndens senaste möte sprack koalitionens politik med en smäll. När visioner mötte verklighet så räckte inte pengarna till för att förverkliga vallöften. I stället för att acceptera fakta så valde koalitionens företrädare att egenhändigt på politisk nivå blanda och ge för att åtminstone rädda sommarjobben för unga. Hanterandet strider mot fullmäktiges beslut och förvaltningsrättsliga regler.

Av den anledningen så har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet valt att överklaga nämndens beslut. Vi anser att Järfällaborna förtjänar ett beslutsfattande som följer regelverk och som har finansiering i verkliga pengar!

  

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Järfälla är kallade till årsmöte den 12:e februari klockan 18.30. Plats: Kvarnhuset, Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg.

Anmäl dig till lennart.nilsson@jarfalla.se eller 070-7131891.

Välkomna!

Oktober en kulturmånad i Järfälla!

För tolfte året i rad arrangerar Järfälla Kultur, i samarbete med det lokala föreningslivet, en kulturmånad. Kulturmånaden invigdes av Lennart Nilsson, Kd ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, lördagen den 4 oktober 12:00 i Jakobsbergs centrumgalleria. På bilden ses Åke Hedbom och Järfälla musikkår inleda kulturmånaden med en höstkonsert till förmån för Röda korset.

IMG_0539.JPG

Tack!

Tack till alla som på olika sätt hjälpte till i valrörelsen 2014!
Tack för alla samtal och möten med engagerade medborgare!
Kristdemokraterna i Järfälla kommer fortsätta att jobba med att vara en röst som hörs och som behövs i vår kommun!
Ronny Gilderskär, ordförande för Kristdemokraterna i Järfälla

IMG_8644Se fler bilder från valrörelsen här

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst!

Alla människor är unika och har en unik talang! Kristdemokraterna är den politiska kraften för att frigöra den förmågan. Ålder eller kön, uppväxt eller funktionshinder skall inte vara ett hinder i vårt Järfälla!

Järfällas viktigaste resurs är barn och unga. Vi investerar i varje barn och ung person mellan 5-20 år genom att ge varje barn en kulturpeng och varje barn en fritidscheck. Med meningsfull fritid i föreningslivet eller kulturskolan utvecklas den egna förmågan, och därmed växer självförtroendet och den personliga utvecklingen.

Under mandatperioden har vi startat två fritidsgårdar och tagit första spadtaget till vårt unika badhus. Vi vill starta två fritidsgårdar till!

Att vara gammal är att vara vis, säger ett kinesiskt ordspråk. Vi vill lyfta fram kraften och förmågan hos Järfällas seniorer. När man  inte längre orkar deltaga i samhällslivet fullt ut så skall man ha rätt till en plats på ett äldreboende. Vi lyssnar på den seniora visdomen och vi vill skapa en omsorg med tid för omtanke och kvalité. Personalen skall vara en resurs och inte ett produktionsmedel!

Barnen skall ha en god arbetsmiljö i skolan. Vi vill rusta upp skolornas fysiska miljö. Lika viktigt är att skapa en trygg och lugn miljö i klassrummet. Vi vill ge lärarna resurser att möta individuella behov och avhjälpa problem i tid.

Om du håller med, rösta på Kristdemokraterna!