Järfällas kandidat till EU-parlamentet

Lars Adaktusson

”EU är ett fantastiskt samarbete mellan 28 länder som ger oss fred och säkerhet i Europa. Men min uppväxt i Järfälla har lärt mig att den lokala nivån är viktig, principen är att de vardagsnära besluten ska förbli vardagsnära”.

– Lars Adaktusson, Kandidat, Europaparlamentet

Juletid och skolavslutningar

Vid juletid och vid skolavslutningar blossar en debatt om lämpligheten av skolavslutning i kyrkan, en märklig debatt tycker jag. Sverige och kristendomen har en lång tradition tillsammans. Kristna värderingar har legat till grund för lagstiftning och moraluppfattning. Andra länder har andra traditioner och är värda lika stor respekt som de svenska, vilket är en självklarhet för Kristdemokrater och så kallat vanligt folk!

Nu har regeringen på vårt initiativ lagt ett nytt förslag. Förslaget innehåller en ändring av skollagen där det tydliggörs att ”enstaka” religiösa inslag i skolans verksamhet får förekomma. Ett utmärkt förslag, skolans uppgift är att utbilda unga människor till självständiga reflekterande medborgare. Ett besök i en kyrka enligt svensk tradition är ett led i den utbildningen, och att besöka en moské kan vara ett annat led i samma utbildning. Barn och unga kan tänka själv, om inte skolans företrädare har den människosynen då är vi illa ute!

Lennart Nilsson

Riksting i Karlstad 2013

Järfällas representanter kunde med övriga applådera Alf Svensson som under Rikstinget fick utmärkelsen ”hedersordförande” och gratuleras här av Göran Hägglund.

20130927-132735.jpg
Foto: Ronny Gilderskär

Barnkonventionen blir lag!

Äntligen!

Kristdemokraterna har jobbat i många är för att övertyga andra partier om nödvändigheten att göra barnkonventionen till svensk lag, nu händer det! Barn och Äldreminister Maria Larsson har tillsatt en utredning för att möjliggöra införlivandet av konventionen som en del av vår lagstiftning. I Järfälla har kristdemokraterna använt konventionen i vårt praktiska politiska arbete sedan 1998.

Länk till videoklipp med barn och äldreminister Maria Larsson
http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982

”En liten film om kvinnan.”

Den åttonde mars så var det uruppförande på den nya filmen ”En liten film om kvinnan.”
Filmen har skapats av seniora kvinnor i Järfälla och berättar historien om kvinnornas liv.
Ett fullsatt folkets hus applåderade filmskaparna.
Lennart Nilsson talade och framhöll kulturens ovärderliga roll för såväl ung som gammal.
”Alla människor oavsett ålder har en historia att berätta” sade Lennart Nilsson.
Filmpremiär

 

 

 

 

 

 

På bilden intervjuas filmskaparna av  Stanislaw Przybylski, Stanislaw fick tidningen Äldreomsorgs värdegrundspris
av barn och äldreminister Maria Larsson 2012.

Vad betyder tradition och identitet?

Människan är nyfiken till sin natur. När vi besöker ett nytt land tar vi med glädje och intresse till oss lokala traditioner och sedvänjor. Detsamma gäller självklart de människor som söker sig till vårt land för att skapa sig en framtid i Sverige. Man firar våra högtider och behåller de egna sedvänjorna, och ofta bjuds vi in i hemmen för att få del av mångtusenåriga traditioner i nya svenskars hem. Vi berikar varandra och vi skapar förståelse för varandra. När skolledare övertolkar lagstiftningen så att ett luciatåg i kyrkan vid advent blir omöjligt då slätar man ut vår identitet och gör Sverige mindre och ointressantare, för oss själva, och för nya Svenskar!