Våra politiker

Förtroendvalda (efter uppdrag):

Kommunfullmäktige:
Ordinarie ledamöter:
Lennart Nilsson (gruppledare)
Roland Borgström
Lydia El Hachem

Ersättande ledamöter
Ann Hedberg Balkå
Ronny Gilderskär

Kommunstyrelsen:
Ordinarie ledamot       Lennart Nilsson

Kommunens revision
Ordinarie ledamot       Ulf Johansson

Valnämnden
Ordinarie ledamot      Ulf Johansson
Ordinarie ledamot       Jonas Sareld
Ersättande ledamot    Lennart Nilsson

Barn- och ungdomsnämnden
Ersättande ledamot     Erik Jansson

Kompetensnämnden:
Ersättande ledamot

Kultur-, demokrati och Fritidsnämnden
2:e vice ordförande Lennart Nilsson

Socialnämnden:
Ordinarie ledamot    Lennart Nilsson
Ersättande ledamot     Ronny Gilderskär

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
i Järfälla och Upplands-Bro kommun:

Ordinarie ledamot             Ronny Gilderskär

Tekniska nämnden
Ordinarie ledamot  Ann Hedberg Balkå
Ersättande ledamot Elias Aphram

Miljö- och bygglovsnämnden
Ordinarie ledamot

Järfällabygdens Hus AB
Ersättande ledamot     Roland Borgström

Bolinders Drabantstad AB
Ersättande ledamot

Järfälla Tennishall AB Lekmannarevision
Ordinarie ledamot       Ulf Johansson

Kommunala Brottsförebyggande rådet
Ordinarie ledamot       Lennart Nilsson