• Våra politiker

  Förtroendvalda (efter uppdrag):

  Kommunfullmäktige:
  Ordinarie ledamöter:
  Lennart Nilsson (gruppledare)
  Roland Borgström
  Lydia El Hachem

  Ersättande ledamöter
  Ann Hedberg Balkå
  Ronny Gilderskär

  Kommunstyrelsen:
  Ordinarie ledamot       Lennart Nilsson

  Kommunens revision
  Ordinarie ledamot       Ulf Johansson

  Valnämnden
  Ordinarie ledamot      Ulf Johansson
  Ordinarie ledamot       Jonas Sareld
  Ersättande ledamot    Lennart Nilsson

  Barn- och ungdomsnämnden
  Ersättande ledamot     Erik Jansson

  Kompetensnämnden:
  Ersättande ledamot

  Kultur-, demokrati och Fritidsnämnden
  2:e vice ordförande Lennart Nilsson

  Socialnämnden:
  Ordinarie ledamot    Lennart Nilsson
  Ersättande ledamot     Ronny Gilderskär

  Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
  i Järfälla och Upplands-Bro kommun:

  Ordinarie ledamot             Ronny Gilderskär

  Tekniska nämnden
  Ordinarie ledamot  Ann Hedberg Balkå
  Ersättande ledamot Elias Aphram

  Miljö- och bygglovsnämnden
  Ordinarie ledamot

  Järfällabygdens Hus AB
  Ersättande ledamot     Roland Borgström

  Bolinders Drabantstad AB
  Ersättande ledamot

  Järfälla Tennishall AB Lekmannarevision
  Ordinarie ledamot       Ulf Johansson

  Kommunala Brottsförebyggande rådet
  Ordinarie ledamot       Lennart Nilsson