Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?

Lennart Lindstedt (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson(S)

En av styrelsens, i ett aktiebolags, viktigaste uppgifter är att hantera (tillsätta-avskeda) VD. För denna viktiga uppgift måste styrelsen, innan det beslutande styrelsemötet, få rimligt tillräcklig information och beslutsunderlag. Vid tillsättningsprocessen av ny VD för Kalmarhem AB så hade inte styrelsen i Kalmarhem fått något av detta. Vid det beslutande styrelsemötet lade en ledamot (från ett annat parti) därför ned sin röst mot just denna bakgrund.

Även om undertecknad eller Kristdemokraterna inte har något ont att säga om den nyvalde VD:n och dennes kompetens, så anser vi kristdemokrater att det är viktigt att politiker agerar föredömligt – inte minst gentemot lagen.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:
– Är kommunledningens/moderbolagets agerande av denna tillsättningsprocess förenlig legalt med aktiebolagslagen (ABL) samt med gott föredöme och förtroendefullt agerande mot Kalmarhem AB:s styrelse?


KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild


Läs mer

Hur ska vi utveckla Tvärskog?


Läs mer

Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?


Läs mer

KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd


Läs mer

KD deltog i Nordiska kusträddardagen


Läs mer

KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”


Läs mer

När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?


Läs mer

KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes


Läs mer

Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?


Läs mer

KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”


Läs mer