Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?

Lennart Lindstedt (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson(S)

En av styrelsens, i ett aktiebolags, viktigaste uppgifter är att hantera (tillsätta-avskeda) VD. För denna viktiga uppgift måste styrelsen, innan det beslutande styrelsemötet, få rimligt tillräcklig information och beslutsunderlag. Vid tillsättningsprocessen av ny VD för Kalmarhem AB så hade inte styrelsen i Kalmarhem fått något av detta. Vid det beslutande styrelsemötet lade en ledamot (från ett annat parti) därför ned sin röst mot just denna bakgrund.

Även om undertecknad eller Kristdemokraterna inte har något ont att säga om den nyvalde VD:n och dennes kompetens, så anser vi kristdemokrater att det är viktigt att politiker agerar föredömligt – inte minst gentemot lagen.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:
– Är kommunledningens/moderbolagets agerande av denna tillsättningsprocess förenlig legalt med aktiebolagslagen (ABL) samt med gott föredöme och förtroendefullt agerande mot Kalmarhem AB:s styrelse?


Förvärv av Guldfågeln Arena – Det enda seriösa alternativet


Läs mer

Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?


Läs mer

KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje


Läs mer

Sänkt moms på synhjälpmedel och mensskydd – viktig fråga på KD:s riksting


Läs mer

KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar


Läs mer

Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?


Läs mer

KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…


Läs mer

Får våra äldre vara med och laga mat?


Läs mer

Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp


Läs mer

KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen


Läs mer