KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar ett beslut i Kommunfullmäktige i Kalmar |

Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

– Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och tillintetgöra att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”! Då detta inte bejakas i detaljplanen eller i planerna som finns i området, tvingas vi säga nej till förslaget i sin helhet, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer


Varför måste Kalmars julbelysning tas ner så tidigt?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

När Julen och den mörka årstiden nalkas lyser vi upp våra hem, trädgårdar och städer med ljusslingor och lampor. Centrala Kalmar och Kvarnholmen har under senare år haft en allt mer omfattande pyntning något som starkt bidragit till att mörka torg, gator, parker etc. lysts upp och trivselkänslan önskats.

Tyvärr tas allt detta ner när Julen är över trots att mörkrets omfamning om vårt land ännu dröjer kvar. Kalmar city är absolut inte ensamma om att vilja ha kvar delar av belysningen lite längre, eftersom det ser trevligt ut. Men också för att det gör Kvarnholmen lite mysigare, lite varmare och lite tryggare.

Läs mer


Är 36 000 kr en rimlig kostnad för en dator?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

Tekniska hjälpmedel är en självklar del av den moderna skolan. Med smartboards kan läraren visa filmer, bilder och skriva på den som en vanlig whiteboard. Med paddor och Cromebooks kan små barn lära sig både läsa och räkna på ett lekfullt sätt. Också för lärarna är datorer viktiga för att kunna förbereda barnens lektioner.

Den nya tekniken har dock också medfört nya kostnader till den redan hårt pressade skolan. Tidigare köptes personal-datorer in av skolorna och sågs då som en investering. Efter hand insåg man att detta blev allt för dyrt då en dator har en viss livslängd. Därför ”hyr” skolorna numer sina datorer. Ett klokt beslut.

Läs mer


Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?

Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S)|

Trots lagkrav vid nybygge och att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anser det vara nödvändigt saknar många äldreboenden i Sverige ett fullgott brandskydd, då automatiskt släckningssystem (sprinklers) saknas. Detta trots att 4 av 5 liv kan räddas. Hur ser det egentligen ut i Kalmar?

Varje år omkommer 110 personer i samband med bränder i Sverige, särskilt utsatta är äldre människor. Detta gäller synnerhet de som är äldre än 80 år då en försämrad rörlighet innebär ett problem att ta sig ut på egen hand. Även andra sjukdomar, såsom demens, utgör en ökad risk.

Läs mer


Hedra Förintelsens offer genom att flagga på halv stång

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) |

Lördagen den 27:e januari är det 73 år sedan dödslägret Auschwitz befriades. Då hade över 6 miljoner män, kvinnor och barn fått sätta livet till enkom på grund av att de var judar.

Tyvärr är inte judehatet något som vi bara kan läsa om i historieböckerna. Även idag växer hatet. Strax innan Jul skanderade över 200 personer ”Vi ska skjuta judarna!”, nere i Malmö. Också i vår egen kommun vittnar personer av judisk börd om ett tuffare klimat. Om att de trakasseras och tvingas dölja sin judiska identitet. Läs mer


Vad hände med Krusentiernska gårdens ekonomi?

Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S)|

Den 13 december 2017 inkommer en skrivelse från ordföranden för styrelsen i Stiftelsen Krusentiernska gården till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Skrivelsen är daterad samma dag som den inkom, vilket var dagen innan Kultur- och Fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för året. Samma sammanträde som nämnden förväntades att fatta beslut i frågan och skjuta till mer pengar.

 

Läs mer


Traditioner är bra för integrationen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik skriver om skolavslutningar i kyrkan i dagens Barometern |

Efter en intensiv höst har barnen och lärarna äntligen fått en välförtjänt ledighet. Julbordet har ätits, julpysslet gjorts och man har haft sina julavslutningar. För att göra den stämningsfull och traditionsenlig hölls den på många håll i någon av våra vackra kyrkor, som är en viktig del av vårt kulturarv. Det är dock många skolor som drar sig för att vara i kyrkan, i rädsla att göra fel och bryta mot reglerna.

Det är djupt beklagligt. I tider av rotlösheten, extremism och stora integrationsutmaningar är aktiviteter som syftar till att stärka samhällsgemenskapen än viktigare. Därför bör vi uppmuntra skolor att ha sina avslutningar i kyrkan. Läs mer


Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens Ordförande Marianne Dahlberg (S) |

Fotbollen är den absolut största och populäraste idrotten i Kalmar kommunen, inte bara bland killar utan även bland tjejer. Därför är det givetvis oerhört roligt att Kalmar kommun numer inte bara har ett lag som spelar i allsvenskan, utan två!

För IFK Kalmar innebär uppflyttningen till Damallsvenskan inte bara en stor glädje, utan också många nya utmaningar att brottas med. Damallsvenskans regler tillåter till exempelvis inte att de fortsatt spelar på Gröndal. Men inte heller Guldfågeln Arena är godkänt i dagsläget, på grund av avsaknaden av egna omklädningsrum för damfotbollen.

Läs mer


Södermöre kommundelsnämnd vill ta över kost-, städ och gata-parkskötsel

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar ett beslut i Södermöre Kommundelsnämnd |

Under gårdagens sammanträde med Södermöre kommundelsnämnd beslutade nämnden, i samband med organisationsutredningen, att ställa sig bakom idéerna om att Södermöres uppdrag bör utökas så att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ och gata- och parkskötsel inom sitt geografiska område.

– Det är ett mycket välkommet beslut. Det skulle inte bara ge kortare beslutsvägar, utan också ge nämnden större förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden, säger Christopher Dywik (KD), vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

– Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna bejaka kommundelens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt riktning. Härom året blev nämnden fråntagna ansvaret över kommundelens kostverksamhet, vilket gett oss högre kostnader, fortsätter Dywik.

– Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom fler för att kunna hitta unika särlösningar som ger både bättre kvalitet, arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Det är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara ”steget före”, avslutar Dywik.


Förvärv av Guldfågeln Arena – Det enda seriösa alternativet

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och Fredrik Sjömar, Kultur- och fritidsnämnden (KD) skriver i dagens Barometern om kommunens förvärv av Guldfågeln Arena. |

I diskussionen om huruvida Kalmar kommun ska köpa Guldfågeln Arenan har mycket av diskussionen kretsat kring historia och förnekande av verkligheten. Liksom en tjurig unge ställer sig vissa vid sidan om verkligheten och säger att de minsann var emot borgen för KFF och därför inte behöver förhålla sig till den situation vi nu står inför.

Det bör här understrykas att även undertecknade var emot borgen för Arenan 2008. Men det gör på intet sätt att vi kan blunda för det läge vi befinner oss i. Läs mer