Förvärv av Guldfågeln Arena – Det enda seriösa alternativet

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och Fredrik Sjömar, Kultur- och fritidsnämnden (KD) skriver i dagens Barometern om kommunens förvärv av Guldfågeln Arena. |

I diskussionen om huruvida Kalmar kommun ska köpa Guldfågeln Arenan har mycket av diskussionen kretsat kring historia och förnekande av verkligheten. Liksom en tjurig unge ställer sig vissa vid sidan om verkligheten och säger att de minsann var emot borgen för KFF och därför inte behöver förhålla sig till den situation vi nu står inför.

Det bör här understrykas att även undertecknade var emot borgen för Arenan 2008. Men det gör på intet sätt att vi kan blunda för det läge vi befinner oss i. Läs mer


Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson |

För oss kristdemokrater är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela Kalmar kommun, i stadskärnan såväl som på landsbygden och i våra mindre samhällen. Landsbygdens styrka, och en förutsättning för en levande och livskraftig landsbygd är bygdegemenskap: Att grannar hälsar på varandra och att man strävar efter att tillsammans göra sin bygd bättre.

När det kommer till etableringen av vindkraftverk har det på flera håll splittrat bygdegemenskapen. Buller eller oron för buller, sjunkande fastighetspriser, uteblivna utvecklingsmöjligheter och förlusten av naturvärden har bidragit till att grannar har slutat hälsa på varandra, familjer har splittrats och folk har tvingats flytta.

Läs mer


KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar majoritetens fibersatsning. |

Under gårdagen presenterade den styrande majoriteten en rad satsningar riktade mot landsbygden. Kristdemokraterna välkomnar dessa välbehövliga satsningar och konstaterar att man drivit majoriteten framför sig i ännu en viktig fråga för landsbygden*.

Frågan om att kommunen bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av fiber på Kalmar kommuns landsbygd är en fråga som Kristdemokraterna i Kalmar kommun har jobbat i motvind med under flera år, men sakta men säkert fått med sig majoriteten på punkt efter punkt.

Läs mer


Sänkt moms på synhjälpmedel och mensskydd – viktig fråga på KD:s riksting

På fredag börjar Kristdemokraternas riksting. Christopher Dywik, gruppledare för KD i Kalmar är ett av ombuden ifrån Kalmardistriktet. Han har också tillsammans med sin partikamrat Fredrik Sjömar (Kultur- och fritidsnämnden) skrivit en motion till riksmötet om att sänka momsen på synhjälpmedel och mensskydd.

– Tittar man på de svenska momssatserna så upptäcker man ett antal varor vars nivåer är helt uppåt väggarna galna. Att synhjälpmedel (såsom glasögon och kontaktlinser) samt mensskydd (såsom bindor och tamponger) har belagts med den högsta momssatsen i Sverige (25 %) medan godis (12%) och konserter (6%) har en betydligt lägre nivå, är det tydligaste exemplet, beklagar sig Dywik.

Läs mer


KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar vindkraftsprojektet söder om Halltorp. |

Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller dels den som vill bygga vindkraftverk på sin mark men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen.

Läs mer


Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande | Johanna Petersson (C) 

För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Ska det även i framtiden vara möjligt att både bo och arbeta i hela Kalmar kommun – också på landsbygden – är fiberutbyggnaden en ödesfråga.

Läs mer


KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…

Kristdemokraterna har efter en intern diskussion i god demokratisk anda, där vi nött och blött alla alternativ, beslutat att ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att Kalmar kommun ska ta över Guldfågeln Arenan.

Men…

Arenan ska inte bara ”vara KFF:s ”, utan den ska kunna nyttjas för såväl damfotbollen (tex IFK Kalmar), juniorer, skolidrotten, konserter och andra evenemang. Det är den linje som vi hade när en utökad borgen diskuterades och som vi haft sedan Arenan först uppfördes. Det innebär också att vi måste investera i hybridgräs.
Läs mer


Får våra äldre vara med och laga mat?

Enkel fråga till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) 2017-04-20

Äldre förtjänar inte bara att känna sig trygga utan också respekt, värdighet och delaktighet.
För många äldre har maten varit en stor del av deras vardag, att laga den, att känna dofterna när maten lagas och att äta mat som man själv har lagat. Det stärker också hemkänslan och väcker nyfikenhet. Andra vill kunna sitta i köket och småprata eller spela kort medan de andra lagar mat, precis som de alltid gjort.

Läs mer


Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Kristdemokraterna välkomnar beslutet.

– Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning är genomförd vid befintliga verk och vid fastigheter (för tonljud & dcb). Samt att en uppdatering av vindbruksplanen är gjord, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen av vindkraft.

Läs mer


KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid måndagens kommunfullmäktige godkännes detaljplanen för Oxhagen 2:1 i sin nuvarande utformning, Kristdemokraterna beklagar detta å det starkaste.

– Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat att viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig – utan att överexploatera området. Men att ytterligare bebyggelse inom hela planområdet skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”, skulle gå förlorad.

Därför är det vår bestämda uppfattning att detaljplanen borde ha återemitterats för att avbryta detaljplaneändringen avseende område 4-9, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer