Hedra Förintelsens offer genom att flagga på halv stång

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) |

Lördagen den 27:e januari är det 73 år sedan dödslägret Auschwitz befriades. Då hade över 6 miljoner män, kvinnor och barn fått sätta livet till enkom på grund av att de var judar.

Tyvärr är inte judehatet något som vi bara kan läsa om i historieböckerna. Även idag växer hatet. Strax innan Jul skanderade över 200 personer ”Vi ska skjuta judarna!”, nere i Malmö. Också i vår egen kommun vittnar personer av judisk börd om ett tuffare klimat. Om att de trakasseras och tvingas dölja sin judiska identitet. Läs mer


Vad hände med Krusentiernska gårdens ekonomi?

Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S)|

Den 13 december 2017 inkommer en skrivelse från ordföranden för styrelsen i Stiftelsen Krusentiernska gården till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Skrivelsen är daterad samma dag som den inkom, vilket var dagen innan Kultur- och Fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för året. Samma sammanträde som nämnden förväntades att fatta beslut i frågan och skjuta till mer pengar. Läs mer


Traditioner är bra för integrationen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik skriver om skolavslutningar i kyrkan i dagens Barometern |

Efter en intensiv höst har barnen och lärarna äntligen fått en välförtjänt ledighet. Julbordet har ätits, julpysslet gjorts och man har haft sina julavslutningar. För att göra den stämningsfull och traditionsenlig hölls den på många håll i någon av våra vackra kyrkor, som är en viktig del av vårt kulturarv. Det är dock många skolor som drar sig för att vara i kyrkan, i rädsla att göra fel och bryta mot reglerna.

Det är djupt beklagligt. I tider av rotlösheten, extremism och stora integrationsutmaningar är aktiviteter som syftar till att stärka samhällsgemenskapen än viktigare. Därför bör vi uppmuntra skolor att ha sina avslutningar i kyrkan. Läs mer


Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens Ordförande Marianne Dahlberg (S) |

Fotbollen är den absolut största och populäraste idrotten i Kalmar kommunen, inte bara bland killar utan även bland tjejer. Därför är det givetvis oerhört roligt att Kalmar kommun numer inte bara har ett lag som spelar i allsvenskan, utan två!

För IFK Kalmar innebär uppflyttningen till Damallsvenskan inte bara en stor glädje, utan också många nya utmaningar att brottas med. Damallsvenskans regler tillåter till exempelvis inte att de fortsatt spelar på Gröndal. Men inte heller Guldfågeln Arena är godkänt i dagsläget, på grund av avsaknaden av egna omklädningsrum för damfotbollen.

Läs mer


Södermöre kommundelsnämnd vill ta över kost-, städ och gata-parkskötsel

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar ett beslut i Södermöre Kommundelsnämnd |

Under gårdagens sammanträde med Södermöre kommundelsnämnd beslutade nämnden, i samband med organisationsutredningen, att ställa sig bakom idéerna om att Södermöres uppdrag bör utökas så att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ och gata- och parkskötsel inom sitt geografiska område.

– Det är ett mycket välkommet beslut. Det skulle inte bara ge kortare beslutsvägar, utan också ge nämnden större förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden, säger Christopher Dywik (KD), vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

– Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna bejaka kommundelens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt riktning. Härom året blev nämnden fråntagna ansvaret över kommundelens kostverksamhet, vilket gett oss högre kostnader, fortsätter Dywik.

– Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom fler för att kunna hitta unika särlösningar som ger både bättre kvalitet, arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Det är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara ”steget före”, avslutar Dywik.


Förvärv av Guldfågeln Arena – Det enda seriösa alternativet

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och Fredrik Sjömar, Kultur- och fritidsnämnden (KD) skriver i dagens Barometern om kommunens förvärv av Guldfågeln Arena. |

I diskussionen om huruvida Kalmar kommun ska köpa Guldfågeln Arenan har mycket av diskussionen kretsat kring historia och förnekande av verkligheten. Liksom en tjurig unge ställer sig vissa vid sidan om verkligheten och säger att de minsann var emot borgen för KFF och därför inte behöver förhålla sig till den situation vi nu står inför.

Det bör här understrykas att även undertecknade var emot borgen för Arenan 2008. Men det gör på intet sätt att vi kan blunda för det läge vi befinner oss i. Läs mer


Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

För oss kristdemokrater är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela Kalmar kommun, i stadskärnan såväl som på landsbygden och i våra mindre samhällen. Landsbygdens styrka, och en förutsättning för en levande och livskraftig landsbygd är bygdegemenskap: Att grannar hälsar på varandra och att man strävar efter att tillsammans göra sin bygd bättre.

När det kommer till etableringen av vindkraftverk har det på flera håll splittrat bygdegemenskapen. Buller eller oron för buller, sjunkande fastighetspriser, uteblivna utvecklingsmöjligheter och förlusten av naturvärden har bidragit till att grannar har slutat hälsa på varandra, familjer har splittrats och folk har tvingats flytta.

Läs mer


KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar majoritetens fibersatsning. |

Under gårdagen presenterade den styrande majoriteten en rad satsningar riktade mot landsbygden. Kristdemokraterna välkomnar dessa välbehövliga satsningar och konstaterar att man drivit majoriteten framför sig i ännu en viktig fråga för landsbygden*.

Frågan om att kommunen bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av fiber på Kalmar kommuns landsbygd är en fråga som Kristdemokraterna i Kalmar kommun har jobbat i motvind med under flera år, men sakta men säkert fått med sig majoriteten på punkt efter punkt.

Läs mer


Sänkt moms på synhjälpmedel och mensskydd – viktig fråga på KD:s riksting

På fredag börjar Kristdemokraternas riksting. Christopher Dywik, gruppledare för KD i Kalmar är ett av ombuden ifrån Kalmardistriktet. Han har också tillsammans med sin partikamrat Fredrik Sjömar (Kultur- och fritidsnämnden) skrivit en motion till riksmötet om att sänka momsen på synhjälpmedel och mensskydd.

– Tittar man på de svenska momssatserna så upptäcker man ett antal varor vars nivåer är helt uppåt väggarna galna. Att synhjälpmedel (såsom glasögon och kontaktlinser) samt mensskydd (såsom bindor och tamponger) har belagts med den högsta momssatsen i Sverige (25 %) medan godis (12%) och konserter (6%) har en betydligt lägre nivå, är det tydligaste exemplet, beklagar sig Dywik.

Läs mer


KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar vindkraftsprojektet söder om Halltorp. |

Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller dels den som vill bygga vindkraftverk på sin mark men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen.

Läs mer