Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Kristdemokraterna välkomnar beslutet.

– Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning är genomförd vid befintliga verk och vid fastigheter (för tonljud & dcb). Samt att en uppdatering av vindbruksplanen är gjord, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen av vindkraft.

– Ska det vara möjligt att upprätthålla den balansen krävs det att kommunens vindkraftsplan hänger med i den tekniska utvecklingen och uppdateras allt eftersom att den tekniska utvecklingen går framåt, verken blir större och kunskaperna om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor ökar.

– Det är därför vi fler gånger föreslagit att Kalmar kommun skyndsamt ska påbörja en uppdatering av vindkraftsplanen så att gränsen för minsta avstånd till bostadshus/fritidshus och sammanhållen bebyggelse ändras till 1500m och bullernivån till 35 decibel. Avslutar Dywik


När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?


Läs mer

KD säger nej till överexploatering av Oxhagen


Läs mer

Varför måste Kalmars julbelysning tas ner så tidigt?


Läs mer

Är 36 000 kr en rimlig kostnad för en dator?


Läs mer

Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?


Läs mer

Hedra Förintelsens offer genom att flagga på halv stång


Läs mer

Vad hände med Krusentiernska gårdens ekonomi?


Läs mer

Traditioner är bra för integrationen


Läs mer

Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018?


Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd vill ta över kost-, städ och gata-parkskötsel


Läs mer