Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Kristdemokraterna välkomnar beslutet.

– Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning är genomförd vid befintliga verk och vid fastigheter (för tonljud & dcb). Samt att en uppdatering av vindbruksplanen är gjord, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen av vindkraft.

– Ska det vara möjligt att upprätthålla den balansen krävs det att kommunens vindkraftsplan hänger med i den tekniska utvecklingen och uppdateras allt eftersom att den tekniska utvecklingen går framåt, verken blir större och kunskaperna om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor ökar.

– Det är därför vi fler gånger föreslagit att Kalmar kommun skyndsamt ska påbörja en uppdatering av vindkraftsplanen så att gränsen för minsta avstånd till bostadshus/fritidshus och sammanhållen bebyggelse ändras till 1500m och bullernivån till 35 decibel. Avslutar Dywik


KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…


Läs mer

KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen


Läs mer

Hur går det med detaljplaneändringen för Familjecentralen i Lindsdal?


Läs mer

Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?


Läs mer

Angående byte av Kalmar stadsvapen


Läs mer

Äntligen renoveras Halltorpsskolan!


Läs mer

Ska religionsfobi hindra barnens rätt till en meningsfull fritid?


Läs mer

Sverige måste sluta gulla med Erdoğan!


Läs mer

Vilken introduktion får våra nyanlända egentligen?


Läs mer

Ny KD-representant i Barn- och Ungdomsnämnden


Läs mer