Hur går det med detaljplaneändringen för Familjecentralen i Lindsdal?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till kommunalrådet Dzenita Abaza (S)

Familjen är samhällets viktigaste gemenskap, just därför fyller Familjecentralerna en sådan viktig funktion i samhället. I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby står tyvärr, trots att orterna befolkningsmässigt är likt en mindre kommun, utan en familjecentral.

Inför valet 2010 slog Kristdemokraterna ett slag för en familjecentral i Lindsdal under mandatperioden. Socialdemokraterna övertrumfade detta och lovade att de skulle se till att en Familjecentral skulle stå klar i Lindsdal redan 2011. Sedan dess har Kristdemokraterna flera gånger, i såväl kommun- som landstingsfullmäktige frågat vad som händer med löftet?

Svaret har, liksom de nya datumen för inrättandet av familjecentralen, förändrats gång efter gång. När undertecknad åter igen lyfte frågan på fullmäktige i januari 2016, fick jag symptomatiskt nog till svar att den detaljplaneändring som krävs, som kommunen enligt uppgift har arbetat med sedan 2012, ska vara klar till hösten 2016. 2016 har nu gått till sin ända.

Med anledning av det vill jag fråga:
– Hur går det med detaljplaneändringen för att möjliggöra familjecentralen i Lindsdal?


När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?


Läs mer

KD säger nej till överexploatering av Oxhagen


Läs mer

Varför måste Kalmars julbelysning tas ner så tidigt?


Läs mer

Är 36 000 kr en rimlig kostnad för en dator?


Läs mer

Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?


Läs mer

Hedra Förintelsens offer genom att flagga på halv stång


Läs mer

Vad hände med Krusentiernska gårdens ekonomi?


Läs mer

Traditioner är bra för integrationen


Läs mer

Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018?


Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd vill ta över kost-, städ och gata-parkskötsel


Läs mer