KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid måndagens kommunfullmäktige godkännes detaljplanen för Oxhagen 2:1 i sin nuvarande utformning, Kristdemokraterna beklagar detta å det starkaste.

– Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat att viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig – utan att överexploatera området. Men att ytterligare bebyggelse inom hela planområdet skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”, skulle gå förlorad.

Därför är det vår bestämda uppfattning att detaljplanen borde ha återemitterats för att avbryta detaljplaneändringen avseende område 4-9, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Vi beklagar vidare att majoriteten och övriga allianspartier inte tagit till sig den oro och de omfattande protester som kommit ifrån de boende i området som såg sitt älskade grönområde hotat. Det bådar inte gott för framtiden. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, avslutar Dywik.


KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild


Läs mer

Hur ska vi utveckla Tvärskog?


Läs mer

Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?


Läs mer

KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd


Läs mer

KD deltog i Nordiska kusträddardagen


Läs mer

KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”


Läs mer

När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?


Läs mer

KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes


Läs mer

Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?


Läs mer

KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”


Läs mer