KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

Vid måndagens kommunfullmäktige godkännes detaljplanen för Oxhagen 2:1 i sin nuvarande utformning, Kristdemokraterna beklagar detta å det starkaste.

– Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat att viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig – utan att överexploatera området. Men att ytterligare bebyggelse inom hela planområdet skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”, skulle gå förlorad.

Därför är det vår bestämda uppfattning att detaljplanen borde ha återemitterats för att avbryta detaljplaneändringen avseende område 4-9, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Vi beklagar vidare att majoriteten och övriga allianspartier inte tagit till sig den oro och de omfattande protester som kommit ifrån de boende i området som såg sitt älskade grönområde hotat. Det bådar inte gott för framtiden. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, avslutar Dywik.


Förvärv av Guldfågeln Arena – Det enda seriösa alternativet


Läs mer

Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?


Läs mer

KD välkomnar att majoriteten anammar KD:s fiber-linje


Läs mer

Sänkt moms på synhjälpmedel och mensskydd – viktig fråga på KD:s riksting


Läs mer

KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar


Läs mer

Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?


Läs mer

KD säger ja till köp av Guldfågeln Arena – men…


Läs mer

Får våra äldre vara med och laga mat?


Läs mer

Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp


Läs mer

Hur går det med detaljplaneändringen för Familjecentralen i Lindsdal?


Läs mer