Kalender

Datumplan för Kristdemokraterna i Kalmar kommun 2018

Uppdaterad: 2018-05-16, 20.05

KFG = Kommunfullmäktigegruppen
KPA = Kommunpolitiska gruppen (möte med samtliga förtroendevalda i nämnder, bolag etc.)
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
DS = Distriktsstyrelsemöte
PA-möte = Möte med partiavdelningens styrelse
Alliansgruppmöte = Möte med Alliansens gruppledare, vice Ordföranden i kommunala bolag och nämnder samt andra ledande företrädare.

Maj

21 KFG
28 KF
29 LA-möte

Juni
4 Alliansledningsmöte
5 KS
6 Sveriges nationaldag
11 KPA
12 LA-möte
18 KF
22 Midsommarafton

Juli
6 Kristdemokraternas dag i Almedalen

Augusti

September
3 Alliansledningsmöte
4 KS
9 Valdagen
17 KFG
24 KF

Oktober
1 Alliansledningsmöte
2 KS
8 KPA
15 KF
29 Alliansledningsmöte
30 KS

November
5 Alliansledningsmöte
6 KS
17 extra partidistriktsårsmöte
19 KFG
23 Alliansledningsmöte
26 KF
27 KS

December
3 Alliansledningsmöte
4 KS
10 KPA
17 KF