Kalender

Datumplan för Kristdemokraterna i Kalmar kommun 2019

Uppdaterad: 2019-09-19, 10.54

KFG = Kommunfullmäktigegruppen
KPA = Kommunpolitiska gruppen (möte med samtliga förtroendevalda i nämnder, bolag etc.)
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
DS = Distriktsstyrelsemöte
PAS = Möte med partiavdelningens styrelse
Alliansgruppmöte = Möte med Alliansens gruppledare, vice Ordföranden i kommunala bolag och nämnder samt andra ledande företrädare.